Update vogelgriep in NederlandAl ruim zeven weken lang is hoogpathogeen vogelgriep (HPAI) H5N8 in Europa groot in het nieuws. De eerste berichten uit Nederland gingen vooral over sterfte onder kuifeenden en enkele andere watervogelsoorten op de Gouwzee en het Wolderwijd. Later volgden er meer plekken met meldingen van opvallende vogelsterfte. In veel gevallen werden toen vooral dode Smienten gevonden. Ook enkele pluimveebedrijven zijn inmiddels besmet geraakt.

De meeste meldingen van vogelsterfte zijn afkomstig uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Groningen en Flevoland. Maar ook uit andere delen van het land komen berichten.

Vogelsoorten waarbij HPAI H5N8 inmiddels is vastgesteld in Nederland zijn knobbelzwaan, brandgans, grauwe gans, tafeleend, kuifeend, smient, wintertaling, fuut, kokmeeuw, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw, grote mantelmeeuw, zeearend, buizerd, slechtvalk en ekster.

Sommige van deze soorten, met name de grote meeuwen, roofvogels en kraaiachtigen, zullen het virus vermoedelijk hebben opgelopen door het eten van besmette vogels. Gelet op meldingen van opvallende sterfte ook bij enkele andere vogelsoorten, zal de lijst waarschijnlijk nog groeien.

Actuele stand van zaken Vogelgriep

Ben je benieuwd naar de actuele stand van zaken, wil je de regelingen erop nalezen of een overzichtskaart met onderzoeksresultaten zien ? Bekijk dan de website van de Rijksoverheid of van de NVWA over Vogelgriep.

Dode vogels melden

Vind je ergens dode vogels, laat deze dan liggen en meld het via het online meldpunt voor dode vogels (www.sovon.nl/dodevogels) of DWHC meldformulier.

Bij meer dan drie verse kadavers van watervogels gevonden op één locatie òf meer dan 20 kadavers van andere vogelsoorten, moet contact worden opgenomen met de NVWA op telefoonnummer 045-546 31 88. De NVWA beslist op basis van beschikbare gegevens of ze onderzoek instellen.

Opruimen

Voor het opruimen van dode vogels kan het beste contact opgenomen worden met de gemeente en/of het waterschap. Het laten opruimen van watervogelkadavers kan bijdragen aan minder vogelgriepslachtoffers onder de aaseters. Op de website van de NVWA staat een handleiding voor het opruimen van dood gevonden wilde (water)vogels.

Feestdagen

In de periode van Kerst tot en met Oud en Nieuw zijn Sovon en het DWHC beperkt bereikbaar en zijn we helaas niet in staat om snel op meldingen en mails te reageren. In deze periode zal het DWHC geen normale secties uitvoeren, maar slechts alleen bij zeer bijzondere omstandigheden en/of diersoorten. Wel is het zeer belangrijk om dode vogels te blijven melden, om de uitbraak te kunnen volgen.