Informatie brieven

Het DWHC verzend drie tot vier keer per jaar een informatie-brief (info-brief).
In deze informatiebrief staat een selectie van berichten en documenten die in de maanden ervoor op de DWHC website zijn verschenen en die voor de mensen in het veld belangrijk kunnen zijn.

Naast de informatie-brief, verstuurt het DWHC soms berichten over specifieke onderwerpen en/of oproepen voor het melden van bepaalde diersoorten. Indien u ook deze berichten wilt ontvangen, dan dient u ook dat vakje aan te vinken.

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden voor de informatie-nieuwsbrief en/of overige berichten door  dit formulier  in te vullen en te mailen naar m.montizaan@uu.nl.

De contactgegevens zijn alleen voor intern gebruik door DWHC en worden niet aan derden verstrekt.

Afmelden:

U kunt zich afmelden door een e-mail te sturen naar m.montizaan@uu.nl.

Archief Info-brieven (nieuwsbrieven):