Finland: Eerste geval van CWD binnen de EUEvira, de Finse  Voedsel veiligheid autoriteit, heeft in maart 2018 de ziekte Chronic Wasting Disease (CWD) vastgesteld bij een dood gevonden eland (Alces alces) in een bos in Kuhmo. Kuhmo ligt in oost Finland, dichtbij de Russische grens. De eland was 15 jaar oud en een natuurlijke dood gestorven.

Finland is daarmee het eerste land binnen de Europese Unie en het tweede land binnen Europa waar CWD bij een hertachtige is vastgesteld. Noorwegen was in 2016 het eerste land binnen Europa waar CWD is aangetoond, dit was bij een rendier (Rangifer tarandus). In Noorwegen is  deze ziekte behalve bij rendieren, daarna ook bij elanden en een edelhert (Cervus elaphus) gevonden.  De vondst van CWD in Europa was aanleiding om de monitoring te intensiveren in Finland en vijf andere EU-lid staten sinds begin2018. In Finland werd al wel sinds 2003 op CWD getest, maar waren geen van de 2.500 monsters tot dusverre positief.

Foto: Willem van Kruisbergen (Saxifraga free nature images)

CWD is een prionziekte bij hertachtigen. De ziekte leidt altijd tot de dood van het dier. Het CWD-type dat bij de Finse eland is gevonden, is niet het besmettelijke klassieke type dat al jaren bekend is uit Noord-Amerika. Het in Finland gevonden type lijkt het meest op het type dat in Noorwegen bij de drie elanden is gevonden. De drie elanden en het edelhert in Noorwegen waren, net als het Finse eland, oudere dieren. Er wordt verondersteld dat het bij de elanden om de sporadische vorm gaat die  spontaan ´ontstaat´.  Bij de 18 Noorse CWD positieve rendieren  komt daarentegen het klassieke CWD-type voor dat overeenkomt met de besmettelijke Noord-Amerikaanse vorm.

Vanwege de intensivering van de monitoring, lag de vondst van de positieve eland in Finland in de lijn der verwachtingen. Er is geen reden om aan te nemen dat er een verband is met de CWD bij de rendieren in Nordfjella (Noorwegen).

 

Bronnen (datum raadplegen 5 april 2018):

Evira, Finnish Food Safety Authority.  Moose found dead in forest with chronic wasting disease.

Veterinærinstituttet, Norwegian Veterinary Institute. CWD in Finland is different from the Nordfjella CWD type.

Veterinærinstituttet, Norwegian Veterinary Institute. Milestone reached in CWD management in Norway.

Foto banner: Alex Butterfield (www.flickr.com)