Aandacht voor vogelgriepEr moet rekening mee worden gehouden dat in Nederland opnieuw verhoogde sterfte kan optreden bij watervogels, roofvogels en aaseters als gevolg van vogelgriep. Het is erg belangrijk om dode vogels te melden. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de geografische spreiding van het virus en van de verspreiding onder verschillende vogelsoorten. Hieronder informatie over het melden en het opruimen van dode vogels.

Hygiëne maatregelen

Vogelgriep is een zoönose (ziekte mogelijk overdraagbaar van dier op mens). De omgang met dode wilde vogels vergt daarom de nodige hygiënemaatregelen. Op de website van de NVWA staat een handleiding voor medewerkers van de Dierenambulance en de Dierenbescherming voor het opruimen voor dood-gevonden wilde watervogels.

Meldwijzer

 • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) https://www.dwhc.nl/meldingsformulier/.
  Let op: alleen ‘dubbel’-verpakte dieren op een postcode-adres komen voor ophalen in aanmerking. Een dubbele verpakking is overigens geen garantie dat het dier bij de melder opgehaald kan worden. De mogelijkheden voor onderzoek worden telefonisch met de melder afgestemd. Bij het oprapen van een dood dier, moeten de algemene hygiënemaatregelen in acht worden genomen (zie https://www.dwhc.nl/vragen/)
 • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het NVWA Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
 • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts. Meld bij DWHC alléén dode wilde vogels en géén dode hobbykippen of hobbyvogels. Neem voor gehouden vogels alleen contact op met uw dierenarts. De dierenarts kan zo nodig de dode dieren onderzoeken (kosten zijn voor uw rekening).
  Als de dierenarts het niet vertrouwt, kan de dierenarts een dierziektemelding doen bij de NVWA via het Landelijk meldpunt voor dierziekten, (045) 54 63 188.
 • In dit schematische overzicht (pdf) staat welke wilde vogels waar moeten/kunnen worden gemeld.

Opruimen

DWHC ruimt geen dode dieren op.

Wie verantwoordelijk is voor het opruimen van dode dieren, is afhankelijk waar het dode wilde dier ligt:

 • Tuin, balkon, eigen terrein -> Sommige gemeenten hebben een aparte kadaverton op de gemeentewerf. Neem contact op met de gemeente of dierenambulance
 • Lokale weg of – water -> Gemeente of dierenambulance
 • Provinciale weg -> Provincie
 • Provinciaal water -> Waterschap (klik hier om het waterschap te zoeken https://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap/)
 • Rijks water of (auto)snelweg -> Rijkswaterstaat (0800 8002).
 • Langs het spoor -> ProRail (0800 77 67 245)

Foto banner smienten: Roy Slaterus