Aandacht voor vogelgriepEr moet rekening mee worden gehouden dat in Nederland opnieuw verhoogde sterfte kan optreden bij watervogels, roofvogels en aaseters als gevolg van vogelgriep. Het is erg belangrijk om dode vogels te melden. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de geografische spreiding van het virus en van de verspreiding onder verschillende vogelsoorten. Hieronder informatie over het melden en het opruimen van dode vogels.

Hygiëne maatregelen

Vogelgriep is een zoönose (ziekte mogelijk overdraagbaar van dier op mens). De omgang met dode wilde vogels vergt daarom de nodige hygiënemaatregelen. Op de website van de NVWA staat een handleiding voor medewerkers van de Dierenambulance en de Dierenbescherming voor het opruimen voor dood-gevonden wilde watervogels.

Meldwijzer

Medio november 2022 is de meldwijzer gewijzigd en is de oude tekst hier verwijderd. Zie https://dwhc.nl/vogelgriep-alertheid-blijft-geboden-en-meldschema-is-gewijzigd/

Opruimen

DWHC ruimt geen dode dieren op.

Wie verantwoordelijk is voor het opruimen van dode dieren, is afhankelijk waar het dode wilde dier ligt:

  • Tuin, balkon, eigen terrein -> Sommige gemeenten hebben een aparte kadaverton op de gemeentewerf. Neem contact op met de gemeente of dierenambulance
  • Lokale weg of – water -> Gemeente of dierenambulance
  • Provinciale weg -> Provincie
  • Provinciaal water -> Waterschap (klik hier om het waterschap te zoeken https://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap/)
  • Rijks water of (auto)snelweg -> Rijkswaterstaat (0800 8002).
  • Langs het spoor -> ProRail (0800 77 67 245)

Foto banner smienten: Roy Slaterus