Vrijwaring en disclaimer

Vrijwaring

  • Het is iedereen toegestaan titel en introductietekst van de DWHC-berichten over te nemen, onder voorwaarde dat u hierbij duidelijk de bron (DWHC) vermeldt en een actieve hyperlink opneemt naar het desbetreffende bericht op de website van het Dutch Wildlife Health Centre.
  • Het is iedereen toegestaan incidenteel een compleet bericht (met uitzondering van foto’s, grafieken, kaarten en ander beeldmateriaal) over te nemen, onder voorwaarde dat u hierbij duidelijk de bron (DWHC) vermeldt en een actieve hyperlink opneemt naar het desbetreffende natuurbericht op de website van het Dutch Wildlife Health Centre.
  • Voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s, films, grafieken, kaarten, illustraties, etc.) dat op de DWHC-website wordt getoond, is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig van de maker of fotograaf.

Disclaimer

De inhoud van deze website en alle daarop te vinden/downloaden documenten zijn informatief van aard. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend en er kan geen aanspraak op worden gemaakt. Bij de samenstelling van de inhoud van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De Universiteit Utrecht, het DWHC en de makers van de site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie op deze internetsite of gelinkte externe websites of door het tijdelijk offline zijn van de website.