Bijzondere gevallen bij rode eekhoornsDe rode eekhoorn (Sciurus vulgaris, verder eekhoorn genoemd) is in Nederland een beschermde diersoort. Bij het onderzoek door het DWHC bij dode eekhoorns naar doodsoorzaak is trauma de meest gevonden directe doodsoorzaak.  Dit kan worden veroorzaakt worden door een val maar ook door een aanrijding of predatie. Bij sommige van deze eekhoorns die zijn overleden door trauma worden ziekten of parasieten gevonden waardoor de eekhoorn verzwakt was en een grotere kans had op het oplopen van trauma. Ook is de ziekte Toxoplasmose vaak oorzaak van ziekte en overlijden.

Zeldzame en uniek gevallen

Doorgegroeide tanden

Niet alle eekhoorns die trauma oplopen gaan hierdoor dood. Bij sommige eekhoorns werden ontstekingen en abcessen gevonden die, mogelijk, ontstaan zijn na eerder doorgemaakt trauma.

Zo werd bij één eekhoorn een ernstige afwijking gevonden in de bek, mogelijk ontstaan door eerder doorgemaakt trauma. De eekhoorn was een tand kwijtgeraakt in de onderkaak waardoor de boventanden heel lang konden worden en naar binnen groeiden. Hierdoor kon de eekhoorn niet meer goed eten.

Tularemie voor het eerst vastgesteld bij eekhoorn

Tularemie, ook bekend als “hazenpest”, is een ziekte die vaker voorkomt in Nederland en tot nu to met name in hazen werd gevonden en in aantal gevallen in een bever. In 2023 werd deze dodelijke ziekte, die wordt veroorzaakt door de bacterie Francisella tularensis, voor het eerst in Nederland vastgesteld bij een eekhoorn. In de omgeving waar deze eekhoorn werd gevonden is tularemie vaker vastgesteld bij hazen. Link naar https://dwhc.nl/2023/11/rode-eekhoorn-met-tularemie-hazenpest/).

Antivries?

In 2023 werd een eekhoorn gevonden die zich niet vreemd gedroeg maar wel ernstig verzwakt was. Zij is opgehaald door een opvang en daar binnen een paar uur overleden. Bij onderzoek bleek dat deze eekhoorn afwijkingen met kristalvorming had in de nieren. Uit het beeld dat onder de microscoop werd gezien bleek dat deze eekhoorn waarschijnlijk antivries heeft opgelikt en daar uiteindelijk aan is overleden.

Parasieten

Een van de meer opvallende parasieten die het DWHC bij de eekhoorn vindt is een blaasworm. Deze blaasworm is het larvale stadium van een lintworm die bij marterachtigen wordt gevonden, de Taenia martis. Eekhoorns en andere knaagdieren zijn de “tussengastheren” waarin deze blaaswormen zich ontwikkelen.  De eindgastheer van deze variant zijn marterachtigen.

Voor meer informatie over onderzoeken bij eekhoorns: https://dwhc.nl/diersoorten/rode-eekhoorn/