Enetwild: informatie uit hun nieuwsbriefEnetwild is een internationaal Europees consortium waarin onderzoeksinstellingen op het gebied van wilde fauna en dierziekten samenwerken met een groot open netwerk aan partners, aan vraagstukken gesteld door de European Food Safety Agency. Het beheer en de monitoring van fauna wordt bestudeerd, voornamelijk in relatie tot mogelijke ziekteoverdracht van wildsoorten naar zowel beschermde diersoorten als landbouwhuisdieren of mensen. Het DWHC maakt onderdeel uit van het consortium. Het consortium geeft regelmatig een Engelstalige nieuwsbrief uit.

Hieronder in de inhoud van de Enetwild nieuwsbrief van februari 2024:

De Enetwild website: Enetwild – Project