Geen blauwtong vastgesteld bij reeën in oktober en november 2023

In september 2023 werd bij schapen het blauwtongvirus (BTV, serotype 3) vastgesteld. Blauwtong is een virusziekte die voornamelijk voorkomt bij schapen en runderen, maar ook andere herkauwers zoals hertachtigen kunnen besmet worden. Het virus wordt door besmette knutten overgebracht.

Sindsdien kreeg het
Lees meer