Chigaco: Minstens 1000 vogels vliegen zich dood tegen hoog gebouwThe Guardian berichtte op donderdag 5 oktober dat minstens 1000 vogels zich tijdens hun trek naar het  zuiden tegen een conferentiecentrum in Chicago hebben doodgevlogen (At least 1,000 birds died from colliding with one Chicago building in one day | Chicago | The Guardian). Het gebouw bestaat aan de buitenkant grotendeels uit glas. In een gebied van 1,5 mijl rondom het gebouw werden door vrijwilligers nog dode vogels geraapt. Pas na een paar dagen zal een compleet overzicht gemaakt kunnen worden van het totaal aantal vogels dat door de botsing met het gebouw is doodgegaan. Vogels die tegen een raam botsen, vliegen vaak nog een stuk verder, maar gaan na een paar uur toch dood door het ernstige letsel dat ze hebben opgelopen.

Tijdens de vogeltrek in het voorjaar en het najaar worden vaker pieken in sterfte gezien omdat vogels tegen gebouwen vliegen (voor Nederland is dit een bekend probleem bij bijvoorbeeld de houtsnip: Houtsnip blijft brokkenpiloot | Sovon). Maar het aantal vogels dat zich deze keer in 1 dag heeft doodgevlogen tegen 1 gebouw in Chicago is uitzonderlijk. Ongunstig weer (tegenwind, regen en mist) tijdens de vogeltrek , in combinatie met de lichtvervuiling in steden, kan er toe leiden dat vogels zich aangetrokken voelen tot de stad, waar ze zich dan tegen gebouwen doodvliegen.

Het is een algemeen gegeven dat vogels zich doodvliegen tegen ramen. Bryan Lenz van de American Bird Conservation geeft aan dat jaarlijks een miljard vogels sterven door een botsing tegen een raam. In Chicago zijn dat waarschijnlijk de vogels die van Canada naar Zuid en Centraal Amerika vliegen.

’s Avonds en ’s nachts geen licht laten branden in gebouwen is een manier om het aantal vogelslachtoffers naar beneden te brengen. Een studie uit 2021 liet zien dat in McCornick Place (dezelfde omgeving als bij de dode vogels van dit bericht), het uitdoen van de helft van het licht in grote gebouwen, het aantal vogelbotsingen met een factor 6 tot 11 deed afnemen.

Een nieuwe wet in Illinois met betrekking tot vogel-vriendelijk ontwerpen moet het aantal vogels dat zich doodvliegt tegen gebouwen doen afnemen (New Law Will Protect Illinois Birds From Deadly Building Collisions | Audubon Great Lakes).