Jonge oehoe dood door vogelgriepDe jonge oehoe met 'scheve kop'
De jonge oehoe met ‘scheve kop

Eind mei meldde de Stichting Opvang Roofvogels Wildlife SOS te Weert een dode jonge oehoe. De oehoe was ten zuiden van Weert, niet ver van de Belgische grens, levend onder het nest gevonden. De dode oehoe is door het DWHC opgehaald voor onderzoek naar de doodsoorzaak.

Onderzoeksresultaat

De jonge oehoe was een vrouwelijk dier. Zij is doodgegaan door een ontsteking in de hersenen, longen en luchtzakken. De ontsteking is veroorzaakt door hoogpathogene vogelgriep, H5N1. Dit is in Nederland de eerste keer dat H5N1 bij een dode oehoe is aangetoond.

De jonge oehoe

jonge oehoe op het nest
Jonge oehoe in het voormalige havikennest.

De jonge oehoe is gevonden in een omgeving waarvan niet bekend was dat zich daar een oehoe nest bevond. De oehoe broedde op een nest waar in maart nog haviken opzaten.
Aan de prooiresten te beoordelen, zaten er waarschijnlijk meerdere oehoe jongen in het nest, maar deze zijn niet gehoord of gezien. In de prooiresten zaten restanten van zwarte kraai, zilvermeeuw, egel, houtsnip, buizerd, roek, havik, haas en talloze duiven.
De jonge oehoe was totaal verzwakt en is kort na binnenkomst in de opvang doodgegaan. Voordat het jong stierf, vertoonde het weliswaar bij vogelgriep passende symptomen zoals instabiliteit, omvallen, met de vleugels flapperen en met de kop draaien, maar dacht de vinder niet meteen aan vogelgriep. Hij had het idee dat dit gedrag kwam omdat het jong net uit het nest was gesprongen en nog moest bijkomen. Vandaar dat de vinder bij de melding aan de opvang had aangegeven dat de oehoe geen afwijkend gedrag vertoonde, maar dat hem bij het vernemen van de uitslag duidelijk werd dat het gedrag dat de vinder had waargenomen goed past bij een vogel met vogelgriep.

jonge oehoe met vogelgriep
Jonge oehoe onder het nest. Zij houdt haar kop scheef.

Roofvogels en uilen

Van roofvogels, uilen en aaseters is bekend dat ze vogelgriep kunnen oplopen door het eten van besmette kadavers. De impact van vogelgriep op de populatie hang o.a. af van de vogelsoort, de grootte van de populatie, de reproductiecapaciteit, en het aantal zieke en dode vogels. Ga voor een algemeen beeld naar het Sovon-rapport “Impact van hoogpathogene aviaire influenza op vogelpopulaties in Nederland”. Voor roofvogels en uilen die al in een kleine populatie in Nederland voorkomen, zou sterfte door vogelgriep in de toekomst negatieve gevolgen kunnen hebben voor de populatie.

Net als in voorgaande jaren is hoogpathogene vogelgriep ook dit jaar bij diverse roofvogels aangetoond.

Zie  onderstaande tabel met de vogelgriep testresultaten van de dode vogels die in de periode 1 januari – 6 juni 2023 zijn getest (testen uitgevoerd door WBVR). De in de tabel vermelde in onderzoek is de positieve oehoe van dit bericht.

Testresultaat HPAIPositiefNegatiefIn onderzoekTotaal
Roofvogel
Buizerd21012
Havik11
Slechtvalk9211
Sperwer279
Zeearend11
Uil
Bosuil22
Kerkuil112
Oehoe11
Ransuil11
Steenuil33
Velduil11

Meer informatie

Vragen en antwoorden vogelgriep: https://dwhc.nl/vragen-en-antwoorden-vogelgriep/

De complete tabel met vogelgriep-testresultaten van de periode 1 jan – 6 juni 2023: https://dwhc.nl/laatste-informatie-testresultaten-vogelgriep/

Raven en vogelgriep:
https://dwhc.nl/vogelgriep-bij-raven/
https://dwhc.nl/update-vogelgriep-bij-raven/