Mannetjes merel in het gras

Resultaten 2e kwartaal 2022 van het speerpuntdier de MerelLogo jaar van de Merel

In de periode april tot en met juni 2022 zijn bij DWHC 18 Merels binnengekomen voor onderzoek naar de doodsoorzaak. Hiervan konden er 13 onderzocht worden. De verdeling tussen mannelijk en vrouwelijk was ongeveer gelijk, 6 vrouwelijke en 7 mannelijke. Van de onderzochte Merels waren vijf Merels doodgegaan door trauma, waarvan vier vogels ook onderliggend een aandoening hadden. Zo had één Merel veel lintwormen, één Merel veel bacteriën in de darmen, en hadden twee Merels een leverontsteking.

Het beeld bij de overige 8 Merels was redelijk verschillend. Zo had één Merel hart- en leverontsteking veroorzaakt door de Escherichia coli bacterie en is hij doodgegaan door een bloeding in zijn lever. Een andere Merel was doodgegaan door een sepsis veroorzaakt door de bacterie Pasteurella multicoda. Bij twee Merels was het beeld onduidelijk, wel viel op dat ze een slechte mineralenstatus van de botten hadden. Dit wordt veroorzaakt door eenzijdig voedsel en/of een disbalans in de voeding wat betreft vitaminen en mineralen. Eén Merel had een dusdanige zware parasieten belasting van onder andere gaapworm en lintwormen, dat het dier sterk was vermagerd en is doodgegaan. Er waren twee Merels besmet met de Plasmodium parasiet, waarvan één dier is overleden aan de orgaanontstekingen die de parasiet had veroorzaakt. De andere Merel was verzwakt en is uiteindelijk doodgegaan door een maag-darmbloeding.

De ziekte die door Plasmodium wordt veroorzaakt, heet vogelmalaria. Vogelmalaria is een vogelziekte en niet overdraagbaar op mensen. De parasiet wordt, net zoals het usutuvirus, door muggen overgedragen. Géén van de Merels was besmet met het usutuvirus (de tests waren negatief).  

Eerder berichten n.a.v. Merel DWHC speerpuntdier 2022:

https://dwhc.nl/resultaten-1e-kwartaal-2022-van-het-speerpuntdier-de-merel/

https://dwhc.nl/merel-dwhc-speerpuntdier-2022/

Meld dode Merels

Meldingen zijn zeer belangrijk, omdat alleen op die manier inzicht verkregen kan worden over ziekte/sterfte onder wilde dieren in Nederland. Je kunt de vondst van een dode vogel melden bij Sovon via sovon.nl/dodevogels of op de website van DWHC, rechtsboven ‘Meld een dood dier’.

In het jaar van de merel wordt geprobeerd om de gemelde ‘vers’ (niet langer dan 24 u dood) dode merels op halen voor onderzoek. Maar het is onmogelijk om alle gemelde dieren op te halen voor onderzoek. Voor vogels die opgehaald worden, is het zeer belangrijk dat ze goed gekoeld worden, zie voor tips: https://dwhc.nl/vragen/#koelen.

Let opalleen ‘dubbel’-verpakte dieren op een postcode-adres komen voor ophalen in aanmerking. Een dubbele verpakking (zie https://dwhc.nl/vragen/#verpakken) en goed gekoeld is overigens geen garantie dat het dier bij de melder opgehaald kan worden. De mogelijkheden voor onderzoek worden telefonisch met de melder afgestemd. Bij het oprapen van een dood dier, moeten de algemene hygiënemaatregelen in acht worden genomen https://www.dwhc.nl/vragen