Mannetjes merel in het gras

Resultaten 1e kwartaal 2022 van het speerpuntdier de MerelLogo jaar van de Merel

In het jaar van de Merel, is deze vogelsoort in 2022 ook het speerpuntdier bij DWHC. In het eerste kwartaal van 2022 heeft het DWHC 24 Merels binnengekregen, waarvan er 23 konden worden onderzocht op doodsoorzaak, één dier was te lang dood om nog goed te kunnen onderzoeken. Van de onderzochte 23 Merels was het merendeel mannelijk (17/23). Van de 17 mannelijke Merels was bij 10 dieren trauma de doodsoorzaak, waarbij één geval het trauma duidelijk door predatie was veroorzaakt. Bij meer dan de helft (7/10)  van de door trauma gestorven mannelijke Merels zijn in één of meerdere organen ontstekingen waargenomen. Het is niet altijd duidelijk of deze ontstekingen hebben bijgedragen aan het oplopen van het trauma. De andere vastgestelde doodsoorzaken (7/17) zijn: ontstekingen in de organen door vogelmalaria (2/7), bacteriële sepsis (1/7) en darmontsteking (1/7), leverontsteking (1/7) en ontsteking van hart-, lever- en nier (1/7). Bij één dier was de doodsoorzaak onduidelijk. Alle zes vrouwelijke Merels zijn door trauma doodgegaan, waarvan drie dieren ontstekingen hadden in één of meerdere organen.

Het merendeel van de onderzochte Merels in het eerste kwartaal waren mannelijk.

Meld dode Merels

Meldingen zijn zeer belangrijk, omdat alleen op die manier inzicht verkregen kan worden over ziekte/sterfte onder wilde dieren in Nederland. Je kunt de vondst van een dode vogel melden bij Sovon via sovon.nl/dodevogels of op de website van DWHC, rechtsboven ‘Meld een dood dier’.

In het jaar van de merel wordt geprobeerd om de gemelde ‘vers’ (niet langer dan 24 u dood) dode merels op halen voor onderzoek. Maar het is onmogelijk om alle gemelde dieren op te halen voor onderzoek. Het is belangrijk dat een dier koel wordt bewaard, maar niet wordt ingevroren. Hoe u een dier kunt koelen, kunt u lezen bij Vragen https://dwhc.nl/vragen/. Daar kunt u ook lezen hoe u een dier hygiënisch kunt verpakken.

Let opalleen ‘dubbel’-verpakte dieren op een postcode-adres komen voor ophalen in aanmerking. Een dubbele verpakking en goed gekoeld is overigens geen garantie dat het dier bij de melder opgehaald kan worden. De mogelijkheden voor onderzoek worden telefonisch met de melder afgestemd. Bij het oprapen van een dood dier, moeten de algemene hygiënemaatregelen in acht worden genomen https://www.dwhc.nl/vragen