Aandacht voor vogelgriepIn Nederland treedt opnieuw verhoogde sterfte op bij watervogels, roofvogels en aaseters als gevolg van vogelgriep. Ook vleesetende zoogdieren worden getroffen door de vogelgriep (https://dwhc.nl/bunzing-en-vossen-besmet-met-vogelgriep/).

Het is erg belangrijk om dode vogels en zoogdieren te melden. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de geografische spreiding van het virus in wilde dieren (zie kaart) en wordt er ook zicht gehouden op locaties met verhoogde sterfte Kaart meldingen dode wilde vogels . Waar de vogels gemeld kunnen worden, hangt af van het aantal en de vogelsoort, zie hieronder in de meldwijzer. Zoogdieren kunnen worden gemeld via het meldformulier.

Hygiëne maatregelen

Vogelgriep is een zoönose (ziekte mogelijk overdraagbaar van dier op mens). De omgang met dode wilde vogels vergt daarom de nodige hygiënemaatregelen. Op de website van de NVWA staat een handleiding voor medewerkers van de Dierenambulance en de Dierenbescherming voor het opruimen voor dood-gevonden wilde watervogels.

Meldwijzer

 • Voor het laten opruimen van dode vogels kunt u melding maken bij de rechthebbende/beheerder van de locatie waar de dode vogel ligt. Zie voor meer informatie dwhc.nl/vragen/#opruimen.
  DWHC ruimt geen dode dieren op.
 • Voor het melden van dode wilde vogels ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de grootte van de sterfte (statistiek) kan zowel het formulier op de website van DWHC als op de Sovon website ingevuld worden.
 • Voor het melden van dode vogels voor onderzoek, kan het meldformulier op de DWHC website worden ingevuld. 
  Let opalleen ‘dubbel’-verpakte dieren op een postcode-adres komen voor ophalen in aanmerking. Vermeld bij opmerking dat de vogel ‘voorhanden’ is. Een dubbele verpakking is overigens geen garantie dat het dier bij de melder opgehaald kan worden. 
  Op basis van de kleur op de gemeentekaart , de vogelsoort en het aantal gemelde vogels, beslist DWHC of de gemelde vogel al dan niet wordt opgehaald. De mogelijkheden voor onderzoek worden per mail of telefonisch met de melder afgestemd.
 • Bij het oprapen van een dood dier, moeten de algemene hygiënemaatregelen in acht worden genomen (zie https://www.dwhc.nl/vragen/).
 • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts. Meld bij DWHC alléén dode wilde vogels en géén dode hobbykippen of hobbyvogels. Neem voor gehouden vogels alleen contact op met uw dierenarts. De dierenarts kan zo nodig de dode dieren onderzoeken (kosten zijn voor uw rekening).
  Als de dierenarts het niet vertrouwt, kan de dierenarts een dierziektemelding doen bij de NVWA via het Landelijk meldpunt voor dierziekten, (045) 54 63 188.