Nog steeds hoogpathogene vogelgriep in NederlandIn augustus 2021 is zowel bij 2 Wilde eenden (Anas platyrhynchos) als bij sierwatervogels van een vogelhouder hoogpathogene vogelgriep vastgesteld.

De Wilde eenden waren afkomstig uit de omgeving van Bunschoten. De 2 Wilde eenden heeft DWHC in het kader van de vogelgriepmonitoring (https://www.dwhc.nl/vogelgriep-surveillance/)  bij het WBVR in Lelystad laten testen. Beide wilde eenden waren besmet met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8.

Het bedrijf met de sierwatervogels lag in Heeten. Alle 665 sierwatervogels van de vogelhouder zijn geruimd. Ook is een 10 km vervoersverbod ingesteld rond het bedrijf met de sierwatervogels in Heeten. Meer informatie over het vervoersverbod is te vinden op de website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2021/08/24/vogelgriep-vastgesteld-bij-zwanen-en-eenden-in-heeten

Ook in andere Europese landen (Finland, Duitsland, Noorwegen en Estland) is bij in het wild levende vogels in augustus hoogpathogene vogelgriep vastgesteld (bron: BLV – Radar Bulletin august 2021).

Afkortingen:
BLV          Bundesamt für Lebensmittensicherheit und Veterinärwesen BLV
DWHC     Dutch Wildlife Health Centre
NVWA     Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
WBVR      Wageningen Bioveterinary Research