Sterfte van muskuseenden door eendenpestMuskuseend

Eind mei ontving het DWHC melding van sterfte van meerdere muskuseenden (Cairina moschata), ook wel Kaapse eenden genoemd, in het recreatiegebied ’t Twiske in Noord-Holland. In een kleine week tijd waren 11 dieren doodgegaan. Eerst is een vogel in opdracht van de NVWA op vogelgriep getest door WBVR*. Nadat vogelgriep was uitgesloten en de sterfte aanhield, is een dier door DWHC opgehaald voor onderzoek naar de doodsoorzaak.

De muskuseend had maagdarmbloedingen en levernecrose. Onder de microscoop waren in de kernen van de levercellen zogeheten virale insluitlichamen te zien. Aan de hand van de vorm van de insluitlichamen kon worden vastgesteld dat het (zeer waarschijnlijk) om eendenpest ging. Het eendenpest-virus veroorzaakt vaatschade waardoor bloedingen kunnen ontstaan. Ook kan het virus leiden tot afsterven van leverweefsel (levernecrose).

Eendenpest is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het Anatid herpesvirus-1. Muskuseenden zijn zeer gevoelig voor dit virus.

Meer informatie over eendenpest is te lezen in het bericht uit 2016 over eendenpest bij muskuseenden (https://www.dwhc.nl/eendenpest-bij-muskuseenden/).

Afkortingen
DWHC: Dutch Wildlife Health Centre
NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
WBVR: Wageningen Bioveterinary Research

*Voor het melden van dode vogels hangt het van het aantal dode vogels, de soorten en evt. verdenking af, welke instantie gebeld moet worden. Kijk hier voor het Vogelsterftekaart.