Hoog-pathogene vogelgriep nog steeds aanwezig onder wilde vogelsOverzicht testuitslagen van inzendingen via DWHC en Sovon tussen oktober en december 2020

De afgelopen maanden zijn er veel dode wilde vogels gemeld via de websites van DWHC en Sovon. In de figuur hieronder staat een samenvatting van de ingezonden aantallen per maand en per vogelgroep, en het aantal daarvan waarin hoog-pathogene vogelgriep werd aangetoond (testuitslag vooral H5N8HP, maar ook H5N1HP, of H5NxHP), of hoogst waarschijnlijk was (testuitslag vooral H5N8, maar ook H5Nx).

Dit is niet het volledige overzicht van de onderzochte vogels, omdat dit alleen de uitslagen zijn van wilde vogels die bij DWHC en Sovon zijn gemeld. Er zijn immers ook inzendingen geweest via andere routes, zoals via de NVWA. Ook zijn de onderzoeksuitslagen van vier vogels nog niet bekend. Wel toont het aan dat in oktober en november van vorig jaar ongeveer de helft van de eenden, ganzen, zwanen en roofvogels en uilen die via DWHC en Sovon werden aangeboden, positief testten. Het laat ook zien dat in december het aantal wilde vogels dat positief testte aan het afnemen was, maar dat de ziekte nog wel aanwezig was onder wilde vogels.

In januari 2021 is hoog-pathogene vogelgriep nog steeds aanwezig onder wilde vogels. We vragen daarom om dode wilde vogels te blijven melden. Hoewel we niet alle vogels kunnen onderzoeken, zijn de meldingen nuttig om een vinger aan de pols te houden. Zie voor meer informatie ook de kaart meldingen dode wilde vogels op de NVWA website.

Binnenkort volgt meer informatie over de vogelsoorten die zijn onderzocht.

 

 

Figuur 1: Per test uitslag en vogelgroep het aantal dode wilde vogels ingezonden via DWHC en Sovon en getest voor vogelgriep bij het WBVR in het vierde kwartaal van 2020.