Hoog pathogene vogelgriep H5N8 bij wilde knobbelzwanen – updateUpdate: 31 oktober 2020

De maatregelen in verband met de vogelgriep zijn aangepast. U vindt het volledige overzicht hier.

Update: 23 oktober 2020

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft per 23 oktober 2020 om 00:00 uur een ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee ingesteld.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/22/landelijke-ophokplicht-voor-commercieel-gehouden-pluimvee

Het hoog-pathogene vogelgriep virus H5N8 is aangetroffen in dode knobbelzwanen in Kockengen in de provincie Utrecht. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het WBVR “Hoog pathogene vogelgriep H5N8 bij wilde knobbelzwanen“.

Signalen van ongewone sterfte bij watervogels worden doorgegeven door alerte personen in het veld, zo is dat ook in dit geval gegaan. Hierdoor kon de aanwezigheid van hoog pathogene vogelgriep H5N8 in Kockengen worden vastgesteld. Eventuele vervolgstappen om te voorkomen dat pluimveebedrijven besmet raken met hoog pathogene vogelgriep worden door de overheid bepaald nadat het risico hiervoor in kaart is gebracht.   (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/21/vogelgriep-vastgesteld-bij-wilde-zwanen-in-kockengen).

 

Bij wie dood gevonden (water) vogels melden?

  • 3 of meer dode watervogels of 20 of meer andere vogels op 1 plek: neem contact op met het landelijk meldpunt dierziekten op via (045) 546 31 88.
  • minder dan 3 dode watervogels of minder dan 20 dode andere vogels: meldt ze bij het DWHC via het meldingsformulier.

Meer informatie over vogelgriep en eerdere uitbraken staat onder  vogelgriep.

Meer informatie over het melden van gevonden dode vogels staat op de vogelsterftekaart.

Verzoek voor melden dode watervogels: meld dode watervogels in verband met vogelgriep.