Egelonderzoek stand van zaken augustus 2020Tot half augustus van dit jaar zijn 25 egels bij DWHC binnengekomen voor onderzoek, waarvan 17 dieren een huidafwijking hadden. Daarnaast is, bij uitzondering, vanuit een dierenartsenpraktijk een monster van een huidafwijking van een nog levende egel ingestuurd. Tot nu toe is geen eenduidige oorzaak gevonden voor de huidafwijkingen. Bij één dier werd weliswaar de bacterie Corynebacterium ulcerans gevonden, maar een test wees uit dat deze geen toxine produceerde. En het zijn de toxinen van deze bacterie die de huid kunnen beschadigen en difterie kunnen veroorzaken.
Bij één egel en uit de huid van de levende egel werd de vleesetende bacterie Streptococcus pyogenes geïsoleerd. Maar omdat deze bacterie niet bij de andere egels is gevonden, kan deze bacterie niet de algemene oorzaak zijn voor de huidproblemen.

Wat is het niet?

Om de oorzaak te achterhalen zijn meerdere testen uitgevoerd. Met de testresultaten van het RIVM en WBVR kunnen de ziekten orf (ecthyma contagiosum), apenpokken (MPV), mond-en-klauwzeer, tularemie en Sars-CoV2 worden uitgesloten. Ook is de bacterie die gebruikt wordt bij de biologische bestrijding tegen eikenprocessierups en buxusmot (Bacillus thuringiensis) niet aangetroffen.

Huidproblemen

Het is nog onduidelijk waardoor de huidproblemen worden veroorzaakt. Er komen nog steeds meldingen binnen van egels met huidproblemen. Een totaal overzicht van het probleem is (nog) niet te geven, omdat de opvangcentra het erg druk hebben met de egels, met en zonder huidproblemen. In dit jaargetijde kunnen de problemen voor de egels verergeren doordat vliegen eitjes afzetten in de wonden. De maden kunnen dan voor grotere, stinkende wonden zorgen (myiasis). Deze dieren zijn meestal ongeschikt voor onderzoek.

Algemene onderzoeksresultaten

Bijna alle egels (21 van de 25) hadden een matige of ernstige longontsteking veroorzaakt door longworm, Toxoplasma parasiet of de combinatie ervan. Drie egels hadden ook een hersen(vlies)ontsteking door de Toxoplasma parasiet. Vier egels hadden darmproblemen, waarvan bij twee dieren kon worden vastgesteld dat een Salmonella groep D bacterie de oorzaak was. Deze twee egels kwamen niet uit een opvang. Deze bacterie is zoönotisch en kan dus ook de mens besmetten. Salmonella besmetting bij egels wordt in de literatuur vaker beschreven en wordt als een significante ziekte bij egels gezien (zie het Tweede DWHC tussenbericht van het onderzoek bij egels: https://www.dwhc.nl/2e-tussenbericht-egel/)

 

Eerdere berichten m.b.t. egelonderzoek:

Update egelonderzoek 24 juni 2020

Update egelonderzoek: geen aanwijzingen voor Covid-19 en zere bekjes ziekte

Egels met huidaandoening

Overzicht met alle DWHC berichten over de egel