Duitsland: eerste onderzoeksresultaten pimpelmezensterfte 2020bolzittende zieke pimpelmees

Zieke pimpelmees

In Duitsland heeft het Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) de eerste resultaten van het onderzoek naar de pimpelmezensterfte dit voorjaar naar buiten gebracht.

Bacterie

De pimpelmezen hadden een longontsteking veroorzaakt door de bacterie Suttonella ornithocola.

Deze bacterie is voor het eerst in 1996 in Engeland en Wales als waarschijnlijk oorzaak van mezensterfte vastgesteld. In 2018 werd deze ziekte voor het eerst in Noordrijn-Westfalen vastgesteld.

De zieke dieren hadden een longontsteking. Een enkel dier had een afwijking in de spieren. Het is nog niet duidelijk of dit ook door de bacterie komt, of een andere oorzaak heeft.  De virologische onderzoeken voor usutuvirus, westnijlvirus en vogelgriepvirus, waren negatief.

Het is nog niet duidelijk hoe de dieren besmet raken. Omdat nog weinig bekend is over deze bacterie, is het onbekend hoe lang de bacterie in het milieu kan overleven.

Mezen

Zieke staartmees

De ziekte treft hoofdzakelijk pimpelmezen, maar komt ook bij andere mezensoorten voor, zoals zwarte mezen en staartmezen.
Foto: zieke staartmees, Guido Teenck, NABU.

Laves geeft aan dat in de huidige literatuur geen besmettingen zijn beschreven bij andere diersoorten dan mezen. De ziekte wordt in het voorjaar gezien bij hoofdzakelijk pimpelmezen, maar kan ook bij andere mezensoorten voorkomen. Het zou voornamelijk de mannelijke dieren treffen, mogelijk omdat die door de baltsperiode in dit jaar getijde verzwakt kunnen zijn.

Met de huidige kennis lijkt er geen gevaar te bestaan voor besmetting van mensen en andere diersoorten.

Nederland

In Nederland lopen de onderzoeken nog en kan nog geen uitspraak worden gedaan over de oorzaak. De symptomen komen weliswaar overeen, maar er zouden ook nog andere ziektes een rol kunnen spelen.

Bronnen en extra informatie:

Laves bericht 21 april 2020:  https://www.laves.niedersachsen.de/startseite/tiere/tiergesundheit/tierseuchen_tierkrankheiten/mysterioses-meisensterben-erreicht-erstmals-niedersachsen-187535.html

Engeland en Wales: https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-017-1105-6

Duitsland 2018: https://vetline.de/isuttonella-ornithocolai-associated-mortality-in-tits-in-germany/150/3130/110777/

DWHC bericht pimpelmezensterfte Nederland 2020