Vogelgriep in Oost-Europa – alertheid in Nederland!Sinds de laatste dagen van december is er weer sprake van een vogelgriepuitbraak, ditmaal in Oost-Europa. De eerste meldingen kwamen uit het oosten van Polen. Daarna volgden enkele uitbraken in het midden en westen van Polen en meer naar het zuiden in Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Roemenië. Tot dusver ging het in alle gevallen om een hoogpathogeen virus van het subtype H5N8 en bijna uitsluitend om uitbraken op pluimveebedrijven. De enige melding van een wilde vogel met het virus betrof een dode roofvogel (waarschijnlijk een havik) in een gebied met meerdere uitbraken in Oost-Polen en een kolgans in het uiterste oosten van Duitsland.

Eind 2016 en begin 2017 veroorzaakte een H5N8-virus in Nederland verhoogde sterfte onder watervogels, in het bijzonder onder kuifeenden en smienten. Het verloop van die uitbraak is beschreven in het artikel ‘Publicatie over verloop vogelsterfte 2016/2017‘. Hoewel er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat het huidige virus gepaard gaat met verhoogde sterfte onder watervogels – daar zijn geen meldingen van in Oost-Europa – of dat dit virus circuleert onder watervogels in Nederland, willen we toch oproepen tot alertheid.

Sovon en DWHC verzamelen al jaren lang meldingen van dode vogels en juist in dit soort situaties zijn signalen extra waardevol. Ongewone sterfte van watervogels, roofvogels of kraaiachtigen kan duiden op vogelgriep. Het is belangrijk dat deze worden gemeld – doe dat via https://www.sovon.nl/nl/dodevogels of https://www.dwhc.nl/meldingsformulier/. (Als er drie of meer watervogels (zwanen, ganzen en/of eenden) op dezelfde plaats liggen, dan moeten deze worden gemeld bij het Landelijk meldpunt dierziekten van de NVWA via telefoonnummer 045-546 31 88. Klik  hier voor een schematisch overzicht van welke vogels waar moeten/kunnen worden gemeld en bij wie u moet zijn voor het laten opruimen van dode vogels. d.d. 15-11-2022 niet meer van toepassing).

Meer informatie over vogelgriep en nieuws over het verloop van de huidige uitbraak is onder meer te volgen via de site van Wageningen Bioveterinary Research