Met verf besmeurde laatvliegermet verf besmeurde vleermuisIn december 2019 werd een met witte verf besmeurde laatvlieger bij DWHC gebracht. Het dier was verzwakt buiten aangetroffen en naar een opvang gebracht. Het dier is in de opvang geëuthanaseerd. Het is  bijzonder om een met verf besmeurde vleermuis te vinden.

‘Winterslaap’

De laatvlieger is een vrij algemeen in Nederland voorkomende vleermuis. Net als andere vleermuissoorten, houden laatvliegers in de winter een winterslaap. Tijdens deze periode hangen ze goed weggekropen in een vorstvrije omgeving, zoals bijvoorbeeld spouwmuren. Ze zijn vaak zo goed weggekropen, dat niet bekend is waar ze overwinteren. Een vleermuis  wordt in een ‘normale’ winter wel af en toe wakker om te drinken of om op insecten te jagen, maar dat kost ze zeer veel energie en doen dat dan ook niet vaak. Vooral bij zacht winterweer kan een deel van de dieren wakker worden. En als de temperaturen hoog genoeg zijn dat ook muggen actief zijn, is het mogelijk om jagende vleermuizen waar te nemen.
Het aantal maanden dat een vleermuis winterslaap houdt, verschilt per vleermuissoort en kan vijf tot zeven maanden zijn. Als een vleermuis tijdens zijn winterslaap wordt verstoord en wakker wordt, dan kan dat het dier fataal worden.

Laatvlieger met verf

De vleermuis die bij DWHC was binnengebracht, was besmeurd met verf. Het opvangcentrum wist te vertellen dat in de omgeving waar de laatvlieger was gevonden, onderhoudswerkzaamheden in een gebouw werden verricht. Deze vleermuis is zeer waarschijnlijk door deze werkzaamheden verstoord en bij het wegvliegen in contact gekomen met pas geverfde delen.
In de omgeving zijn geen andere verzwakte en/of met verf besmeurde laatvliegers gevonden.

Bron

De geraadpleegde bronnen m.b.t. de vleermuisinformatie zijn:
vleermuisdeskundige Peter Lina en de folder Praktische tips en wetenswaardigheden over Vleermuizen. Ook in uw tuin.