Ranavirus vastgesteld in Drenthe, Overijssel en Noord-HollandDWHC heeft het ranavirus nu vastgesteld op twee locaties in Drenthe, op twee locaties in Overijssel en op één locatie in Noord-Holland. Het is de eerste keer dat het virus in Noord-Holland is aangetoond. Het is al langer bekend dat het ranavirus in Drenthe en Overijssel aanwezig is, maar op drie van de vier locaties in deze provincies is het virus nu voor het eerst vastgesteld. Dit zijn Boomkroonpad en Ees in Drenthe en de Sallandse Heuvelrug in Overijssel (zie kaart).

Verspreiding in Nederland

Het ranavirus is voor het eerst door patholoog Marja Kik van het DWHC in 2010 vastgesteld bij kikkers in het Dwingelderveld (Drenthe). Daarna is het virus ook gevonden in Overijssel (2011), Noord-Brabant (2013), Gelderland (2013), Friesland (2014), Limburg (2014) en Zuid-Holland (2017). En nu dus ook in Noord-Holland (2019). Op onderstaande kaart staan de locaties weergegeven.

Locaties ranavirus Nederland aug 2019

Ranavirus

Het ranavirus kan voorkomen bij amfibieën, reptielen en vissen en kan grote sterfte veroorzaken. Er bestaan verschillende ranavirussen. Het type dat in Nederland bij de in het wild levende dieren is aangetoond, is het Common Midwife Toad Virus (CMTV). Ranavirus is in Nederland sinds de eerste uitbraak in 2010 aangetoond bij negen van de zestien in Nederland voorkomende inheemse amfibiesoorten. Dit zijn alle drie de groene kikkers (bastaardkikker, meerkikker en poelkikker), de boomkikker, de bruine kikker, gewone pad, knoflookpad, kamsalamander en de kleine watersalamander. Uit andere landen is bekend dat ook de vuursalamander, vroedmeesterpad en Alpenwatersalamander gevoelig zijn voor CMTV.

De mens

Ranavirus is niet gevaarlijk voor de mens, maar kan wel gemakkelijk door de mens worden verspreid. Mensen kunnen ongemerkt nieuwe gebieden besmetten doordat zij grote concentraties virus via dieren, laarzen, emmers en schepnetten etc. over grote afstanden kunnen verspreiden. Het is daarom belangrijk dat mensen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om het virus niet vanuit een besmet gebied te verspreiden naar een ander gebied. Veldwerkers kunnen werken met het hygiëne protocol dat RAVON heeft opgesteld.

Meer informatie

Meer informatie over het ranavirus is te vinden op https://www.dwhc.nl/ziekten/ranavirus/ en op https://www.ravon.nl/ranavirus