CLM: vanwege grote respons, geen nieuwe dode mezen nodigFoto: CLM

Nadat het CLM eind april een oproep had gedaan voor het onderzoek naar de relatie tussen mezensterfte en buxusmotbestrijding, hebben ze veel meldingen ontvangen.

Het CLM  heeft nu voldoende dode jongen mezen ontvangen en kunnen geen nieuwe mezen meer aannemen.

Het CLM gaf op 7 mei op haar website aan:

We zijn overweldigd door het grote aantal mensen dat contact met ons heeft opgenomen: al meer dan 200 mensen hebben aangegeven dode jonge mezen in de nestkast te hebben gevonden! Niet alle monsters komen in aanmerking voor analyse, omdat we dode jonge mezen zoeken waarvan het zeker is dat in de nabije omgeving buxusmotten juist wel of niet bestreden zijn.

Hartelijk dank aan elke vogelliefhebber die, door contact op te nemen met ons, heeft bijgedragen aan dit onderzoek. Dat waarderen we zeer! Omdat wij niet hadden verwacht dat zo veel mensen monsters zouden aanmelden voor het onderzoek, is de huidige financiering van het project niet voldoende om alle relevante monsters te analyseren”

U kunt CLM helpen door te doneren. Ga daarvoor naar hun website: https://www.clm.nl/news/524/73/Verrassend-grote-respons-op-onderzoek-naar-mezensterfte-en-buxusmotbestrijding

Melden dode vogels

Het blijft belangrijk om dode mezen te blijven melden, omdat alleen op die manier inzicht verkregen kan worden over de omvang van de sterfte. Je kunt de vondst van een dode vogel melden bij Sovon via sovon.nl/dodevogels of op de website van DWHC via de link Meld hier uw dode dier, of op waarneming.nl of op tuintelling.nl.