CLM: doe mee aan onderzoek naar mezensterfte bij buxusmotbestrijdingFoto: CLM

Het CLM gaat in 2019 op grotere schaal kijken naar de relatie tussen mezensterfte en buxusmotbestrijding.

Op zichzelf is sterfte onder jonge mezen heel normaal. CLM is dus niet geïnteresseerd in in alle dode jonge mezen.

Maar wanneer u in uw tuin plots veel dode mezen vindt in de nestkast én er chemische buxusmotbestrijding bij u of de buren heeft plaatsgevonden, dan wil het CLM graag de dode jonge mezen onderzoeken op bestrijdingsmiddelen.

Neem in dat geval contact op met het CLM zodat zij kunnen bepalen of de meesjes geschikt zijn voor het onderzoek. De contactgegevens van CLM vindt u via deze link.

Ook vindt u op de CLM website de instructie hoe de mezen ten behoeve van dit onderzoek bewaard kunnen worden.

In 2018 heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) enkele dode jonge mezen onderzocht op plaatsen in de stad waar ook de buxusmot werd bestreden. Het rapport is op de website van CLM te downloaden.

Met toestemming overgenomen van de website van CLM

Meer informatie is te vinden op het bericht op Nature today.