Egel en eekhoorn DWHC speerpuntdieren 2019Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft voor 2019 de egel en de eekhoorn gekozen tot speerpuntdieren. Deze keuze is gemaakt omdat we meer willen weten over de natuurlijke doodsoorzaken en de ziekten die bij egels en eekhoorns voorkomen.

Als aftrap voor het speerpuntdier van het jaar, was half maart een bijeenkomst georganiseerd voor de egel-en eekhoornopvangcentra. Tijdens deze bijeenkomst hebben de mensen uit het veld en onderzoeksinstanties ervaringen, kennis en vragen uitgewisseld. Behalve onderzoek naar ziekten en ziekteverwekkers bij egels en eekhoorns door DWHC en het RIVM, zullen ook teken worden verzameld voor onderzoek in samenwerking met Universiteit Wageningen.

Foto: Bas Worm

Egel

In Nederland is nog weinig onderzoek gedaan naar ziekten bij de egel. De trend van de egelpopulatie van de laatste tien jaar laat een matige afname zien. Het is onbekend of ziekten hierbij een rol spelen. Niet alleen bij het DWHC, maar ook bij de Zoogdiervereniging staat de egel dit jaar centraal en is 2019 het jaar van de egel. Hun egelwerkgroep doet er dit jaar alles aan om de egel onder de aandacht te brengen.

Eekhoorn

Foto: Bas Worm

Ook de populatie van de rode eekhoorns in Nederland laat een matige afname zien. Met meer aandacht voor de eekhoorn willen we beter inzicht krijgen of bij de afname ziekten een rol spelen. In het najaar van 2014 werd duidelijk dat de helft van de onderzochte rode eekhoorns waren doodgegaan door toxoplasmose. In 2015 werd deze ziekte ook gevonden, maar was trauma de hoofdoorzaak voor sterfte.

Melden

De Zoogdiervereniging en het DWHC roepen het publiek op om verse dode egels en eekhoorns (maximaal 24 uur dood) die niet langs de kant van de weg liggen, veilig te stellen (niet invriezen, wel koelen als dat kan) en zo snel mogelijk aan te melden via de website van het DWHC (https://www.dwhc.nl/meldingsformulier/) zodat de dieren eventueel voor onderzoek kunnen worden opgehaald.

Om beter inzicht in de totale sterfte te krijgen, vragen wij u om dieren die al langer dood zijn of verkeersslachtoffers zijn, te melden op www.waarneming.nl.