België: opnieuw hondenziekte bij in het wild levende dieren.Bij de Universiteit van Luik wordt onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak bij wild. Jaarlijks worden tussen de 30 – 50 vossen en daarnaast af en toe een das of wasbeer onderzocht . De universiteit van Luik test deze carnivoren standaard op hondenziekte (ziekte van Carré of Canine distemper). Sinds 2014 testten alle dieren negatief voor het Canine Distemper Virus (CDV).  In november 2017 werd in een opvangcentrum in Luik een wasbeer met ernstige neurologische afwijkingen geëuthanaseerd. Deze wasbeer bleek hondenziekte te hebben. In de periode van november 2017 tot maart 2018 werden 13 vossen ingestuurd, waarvan er 6 afwijkend gedrag hadden vertoond voordat ze werden geëuthanaseerd. Tien vossen bleken afwijkingen te hebben in de hersenen en al deze dieren testten positief voor CDV. Negen van deze dieren kwamen uit de omgeving, binnen een straal van 15 km,  van Luik. Vanwege de afwezigheid van CDV in de geteste carnivoren in de jaren ervoor tot deze gevallen, doet vermoeden dat het virus niet wijd verspreid is en het een her-opkomende ziekte is in een “naïeve” populatie.

Bron: Re-emergence of canine distemper in wildlife in Belgium.
Mutien Garigliany, Michaël Sarlet, Mathieu Franssen, Daniel Desmecht, Rosario Volpe, Christophe Lesenfants, Julien Paternostre  and  Annick Linden. Veterinary Record 2018 182: 439. doi: 10.1136/vr.k1610