Sterfte van Turkse tortels door “Het Geel”Net als begin vorig jaar, komen er momenteel weer meldingen binnen over meerdere dode Turkse tortels (Streptopelia decaocto) binnen één week. De beschrijvingen zijn: ziekelijk, niet wegvliegen, in elkaar zitten en/of mager. Recentelijk zijn twee Turkse tortels met deze verschijnselen bij het DWHC onderzocht. De doodsoorzaak was, net als begin vorig jaar, de ziekte “Het Geel”. De verwachting is dat deze aandoening de komende maanden meer sterfte onder duiven zal veroorzaken.

“Het Geel”

Gele aanslag met restanten van maïs en ander voedsel

De ziekte “Het Geel” wordt veroorzaakt door de parasiet Trichomonas gallinae en komt voornamelijk voor bij duifachtigen, groenlingen en roofvogels die de zieke vogels eten. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen, honden of katten.
De parasiet veroorzaakt ontstekingen in snavelholte, keel, krop en slokdarm. Hierdoor gaat het innemen van voedsel en water moeizaam en kan het niet goed worden doorgeslikt. Het gevolg is dat de vogels verhongeren en soms stikken. Het verloop van de ziekte kan snel zijn. De ziekte wordt in de volksmond “Het Geel” genoemd, omdat bij het opensperren van de bek soms een gelige aanslag in de snavelholte te zien is. Dit beeld kan echter ook door andere ziekten, zoals bijvoorbeeld vogelpokken, worden veroorzaakt. Alleen onderzoek kan uitwijzen welke ziekte het is.

Besmetting voorkomen

Besmetting vindt plaats door onderling contact en via voer- en drinkplaatsen. Het is daarom belangrijk dat bij het voeren van vogels de noodzakelijke hygiëne in acht wordt genomen. Dit om het doodgaan aan ziekten die via de voerplaats worden overgedragen, tegen te gaan.

  • Maak voedertafels dagelijks schoon en ontsmet ze regelmatig. Een geschikt ontsmettingsmiddel is bijvoorbeeld een verdunde huishoudbleekwater oplossing (5% natrium- hypochloride) of een andere desinfectiemiddel.
  • Spoel de voedertafels altijd grondig en laat ze drogen alvorens ze opnieuw te gebruiken.
  • Verplaats de voedertafels regelmatig om te voorkomen dat ziekteverwekkers zich onder de voedertafel kunnen ophopen.
  • Reinig een vogelbad iedere dag, en laat het eerst drogen, alvorens weer met water te vullen.
  • Bij sterfte van vogels is het raadzaam om minder te voeren; nog beter is het om gedurende 2 – 4 weken te stoppen met voeren.

Persoonlijke bescherming

Het Geel is niet besmettelijk voor mensen, maar de vogels kunnen ook andere ziekteverwekkers bij zich dragen of uitscheiden die de mens ziek kunnen maken (zoönose). Vandaar dat het altijd belangrijk is om rubberen of wegwerphandschoenen te dragen bij het schoonmaken. En was je handen grondig na afloop, met name voordat je gaat eten of drinken (meer informatie over handen wassen staat op de website van het RIVM). Gebruik bij het verwijderen van dode vogels wegwerphandschoenen.

Dode vogels melden

Treft u dode vogels aan? Meld ze dan via de website van DWHC of Sovon. Alleen op die manier kan een goed inzicht worden verkregen in de sterfte onder de vogels door de jaren heen.