Gevarieerd menu voor de wilde kat van NijswillerDe wilde kat die in februari 2017 bij Nijswiller werd doodgereden, bleek maar liefst negen prooien in z’n maag te hebben. Het dier was verder kerngezond en heeft pech gehad met het oversteken van de provinciale weg. De wilde kat komt sinds een aantal jaar weer in Nederland voor. De conditie van de kat van Nijswiller laat zien dat Zuid-Limburg een prima leefgebied vormt voor wilde katten.

maaginhoud van wilde kat

De maaginhoud van de wilde kat bestond uit resten van half verteerde muizen (Foto: Hugh Jansman).

De wilde kat (Felis sylvestris) is sinds een aantal jaar weer een vaste bewoner van Nederland. In het uiterste zuiden van Limburg bevindt zich een kleine populatie van naar schatting 10 tot 15 volwassen exemplaren. De terugkeer van de wilde kat in Nederland is te danken aan de groei van de populaties wilde katten in aangrenzend Duitsland en België. Vanuit onze buurlanden heeft de wilde kat in de afgelopen tien jaar Zuid-Limburg gekoloniseerd. Het koloniseren van nieuwe leefgebieden is echter niet zonder gevaar. Dieren op zoek naar een nieuw leefgebied steken wegen over en dat gaat soms fout. Op 15 februari 2017 ging het mis bij Nijswiller: een jonge kater werd doodgereden op de N281. Het dier is gevonden door zoogdieronderzoekers en naderhand uitgebreid onderzocht. Onderzoek van het Dutch Wildlife Health Centre aan de Faculteit Diergeneeskunde liet zien dat het dier kerngezond was en geen ziektes had. DNA-analyse van het Senckenberg Institute uit Duitsland bevestigde de determinatie als wilde kat. De onderkaak van het dier is opgenomen in de collectie van het Natuurmuseum Rotterdam. De huid is geprepareerd en de kat is nu te bewonderen bij de Zoogdiervereniging. Onderzoekers van de Zoogdiervereniging bekeken ook de maaginhoud en waren verrast door de inhoud.

maaginhoud wilde kat met muis-restanten

Na alle resten nauwkeurig bekeken te hebben, bleken er 2 grote bosmuizen, 5 gewone bosmuizen, 1 dwergmuis en 1 veldmuis in de maag te zitten. Op de foto van links naar rechts: veldmuis, dwergmuis, gewone bosmuis en grote bosmuis (Foto: Maurice La Haye).

De jonge kater van Nijswiller bleek gevarieerd gegeten te hebben. In de maag zaten negen prooien, verdeeld over vier verschillende soorten kleine zoogdieren: vijf gewone bosmuizen (Apodemus sylvaticus), twee grote bosmuizen (Apodemus flavicollis), één dwergmuis (Micromys minutus) en één veldmuis (Microtus arvalis). Deze vondsten sluiten mooi aan bij eerdere onderzoeksresultaten van ARK Natuurontwikkeling. ARK heeft enkele wilde katten in de Vijlenerbossen van een GPS-zender laten voorzien om erachter te komen wat de dieren doen en waar ze leven. Het bleek dat wilde katten hoofdzakelijk in het bos en de aangrenzende graslanden leven en jagen. Precies de biotopen waar de bovenstaande kleine zoogdieren ook voorkomen. Helaas heeft de wilde kat van Nijswiller geen eigen leefgebied weten te vinden, maar de vondst geeft wel aan dat Zuid-Limburg een prima leefgebied vormt voor de wilde kat. De verwachting is dat de komende jaren veel vaker wilde katten zullen worden gesignaleerd.

Meldingen, liefst met foto, kunnen doorgegeven worden via www.telmee.nl of www.waarneming.nl.

Tekst: Maurice La Haye, Zoogdiervereniging.
Bronnen: Nature today en zoogdiervereniging

opgezette wilde kat

De opgezette wilde kat van Nijswiller (Bron: Neeltje Huizenga)