Afgelopen week spoelden zes volwassen grijze zeehonden aan bij de Brouwersdam en directe omgeving. Vier daarvan zijn naar de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek naar de doodsoorzaak. Het onderzoek is nog gaande, maar duidelijk is al wel dat het om volwassen, goed gevoede dieren gaat, die vlak voor hun overlijden goed hebben gegeten en zeer plotseling zijn gestorven.  Microscopisch onderzoek moet nog uitwijzen of er op weefselniveau wel afwijkingen zijn die op een ziekte wijzen.

Deze plotselinge uitgebreide zeehondensterfte lijkt echt een plaatselijk probleem want elders in Zeeland en op de Wadden zijn nu geen waarnemingen gedaan van verhoogde sterfte onder zeehonden