Duiven met het GeelIn verschillende delen van het land zijn dode duiven gevonden die besmet waren met de vogelziekte Het Geel. Het gaat vooral om houtduiven, blijkt uit meldingen via het online meldpunt van het DWHC (Dutch Wildlife Health Centre) en Sovon.

De besmettelijke ziekte Het Geel is opgedoken in Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De ziekte wordt veroorzaakt door de parasiet Trichomonas gallinae. Met name duiven, roofvogels en vinken zijn vatbaar. Besmetting vindt plaats door direct onderling contact of via besmet voedsel of water. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen, honden en katten.

Het Geel herkennen

Foto: Afdeling multimedia, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Vogels die Het Geel hebben, zijn suf, zitten ‘bol’ en zijn te zwak om te vliegen. Door ontstekingen in snavelholte, keel, krop en slokdarm verloopt het innemen van voedsel en water vaak moeizaam, en kan voedsel niet goed worden doorgeslikt of wordt het weer opgerispt en valt uit de bek. Hierdoor verhongeren de vogels of stikken soms. Het verloop van de ziekte kan snel gaan. De naam Het Geel komt omdat in de meeste gevallen het ziektebeeld gekarakteriseerd wordt door een witgele ophoping in de mondholte, keel, krop en slokdarm. Dit beeld past echter ook bij andere ziekten, zoals vogelpokken. Nader onderzoek moet dus uitwijzen of het echt om Het Geel gaat.

Besmetting voorkomen

Het is belangrijk om bij het voeren van tuinvogels de noodzakelijke hygiëne in acht te nemen om te voorkomen dat vogels doodgaan door ziekten die via de voerplaats worden overgedragen.

  • Maak voedertafels dagelijks schoon en ontsmet ze regelmatig. Een geschikt ontsmettingsmiddel is bijvoorbeeld een verdunde huishoud- bleekwater oplossing (5% natrium- hypochloride) of een andere commercieel desinfectiemiddel
  • Spoel de voedertafels altijd grondig en laat ze drogen alvorens ze opnieuw te gebruiken
    Verplaats de voedertafels regelmatig om te voorkomen dat ziekteverwekkers zich onder de voedertafel kunnen ophopen
  • Reinig een vogelbad iedere dag, en laat het eerst opdrogen, alvorens weer met water te vullen
    Bij sterfte van tuinvogels is het raadzaam om minder te voeren; nog beter is het om het voeren gedurende 2 – 4 weken te stoppen.
  • Werk met rubberen handschoenen bij het schoonmaken en was je handen grondig na afloop, met name voordat je gaat eten of drinken. Gebruik wegwerphandschoenen bij het verwijderen van dode vogels.

Dode vogels melden

Treft u dode vogels aan? Meld ze dan via de website van DWHC of Sovon.