Zoönotische parasieten gevonden bij wasbeerhonden, resultaten RIVM onderzoekIn 2014 is opgeroepen om dode wasbeerhonden naar het DWHC op te sturen voor onderzoek door het RIVM. Dit onderzoek was gericht op het vóórkomen van vossenlintworm en Trichinella bij wasbeerhonden in Nederland. In 2014 en het eerste deel van 2015 zijn in totaal negen wasbeerhonden onderzocht, waarvan het grootste deel verkeersslachtoffer was. Hierbij is bij één wasbeerhond uit Drenthe Trichinella gevonden, en bij één wasbeerhond uit Flevoland is vossenlintworm gevonden. Naar aanleiding van deze resultaten is voorgesteld aan de overheid om wasbeerhonden te blijven monitoren voor deze twee parasieten. Hierbij bedanken wij alle deelnemers aan dit onderzoek van harte en we hopen in de toekomst weer op een goede samenwerking.