Wilde dieren als indicator voor verspreidingsgebied van ‘Heartland-virus’In de staat Missouri, Amerika, is in 2009 het Heartland-virus (HRTV) voor het eerst ontdekt en beschreven. Dit virus wordt door teken overgebracht op de mens. Sinds de ontdekking van het virus zijn 9 ziektegevallen, waarvan 2 dodelijke, gerapporteerd in de staten Missouri, Tennessee en Oklahoma. Een onderzoek naar het virus bij teken en muggen in Missouri leerde dat HRTV alleen bij de tekensoort Amblyomma americanum werd gevonden. Daarnaast reageerden veel witstaartherten en wasberen positief bij een bloedonderzoek naar antilichamen. Dit duidt erop dat deze wildsoorten geschikt zijn als ‘indicator’-soort waar het in Amerika voorkomt. De hypothese is dat het virus daar aanwezig is, waar ook de teek voorkomt. In 19 staten, zowel in het centrum van het verspreidingsgebied van de Amblyomma americanum teek, als in de buitenranden, werd bloed van wild onderzocht. De studie bestond uit retrospectief (monsters uit voorgaande jaren) bloedonderzoek van witstaartherten, wasberen en een enkele eland en coyote. Voor het onderzoek werd alleen gebruik gemaakt van bloed dat werd afgenomen in de periode 2009 – 2014 bij gezonde dieren die gevangen werden, dan wel geschoten en/of doodgereden werden.
Met dit onderzoek bij in het wild levende dieren, kon worden aangetoond dat het virus een veel groter verspreidingsgebied heeft, dan op basis van de bij mensen gerapporteerde gevallen bekend was.
Bron: hhttps://wwwnc.cdc.gov/eid/article/21/10/15-0380_article