Vissen met botulisme in ReeuwijkIn de Reeuwijkse plassen, in de plas Ravensberg, is op 4 maart 2015 botulisme geconstateerd bij dode vissen. De eerste meldingen van dode vissen kwamen 25 februari bij de gemeente binnen. Na onderzoek bij het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad is vastgesteld dat de vissen door botulisme zijn doodgegaan. Momenteel onderzoekt het CVI om welk type botulisme het hier gaat.

In het gebied is ca 1.000 kg dode vis aangetroffen. De vissen worden verwijderd door lokale sportvissers in opdracht van de gemeente. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de verbindingen naar de andere plassen afgedamd.

Botulisme wordt veroorzaakt door giftige stoffen die gevormd worden door de bacterie Clostridium botulinum. Deze giftige stoffen veroorzaken verlamming. Er worden zeven verschillende varianten onderscheiden van de giftige stof (A t/m G). De variant die dodelijk is voor vissen, is meestal een andere dan die dodelijk is voor watervogels. Sommige varianten kunnen ook schadelijk zijn voor landbouwhuisdieren en mensen.

Zolang onbekend is welk type botulisme het hier betreft, geeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het advies: ga niet zwemmen in het water, laat uw hond hier niet zwemmen en ga niet vissen in de plas Ravensberg.