De knobbelzwaan: speerpunt dier 2015De knobbelzwaan is het speerpunt dier voor 2015 van het Dutch Wildlife Health Centre.
DWHC kent sinds 2011 het zogenaamde speerpunt dier, met als doel om dat jaar meer dieren van die soort te kunnen onderzoeken. Op deze manier wordt geprobeerd meer inzicht te krijgen in de meest voorkomende ziekten in deze diersoort.

Waarom de Knobbelzwaan

De knobbelzwaan is een groot, wit dier dat opvalt. Dode exemplaren worden dus relatief gemakkelijk gevonden. En het is een dier dat in geheel Nederland voorkomt.
Vanuit monitoringsoogpunt is de knobbelzwaan belangrijk, omdat hij gevoelig is voor vogelgriep. Daarnaast is bij een aantal knobbelzwanen die in de afgelopen jaren bij DWHC zijn onderzocht, een ziektebeeld met ontstekingen aangetroffen. Behalve het verkrijgen van meer informatie over dit ziektebeeld, is het ook belangrijk om te weten of deze afwijking verspreid over geheel Nederland voorkomt.
Het aantal knobbelzwanen dat DWHC dit jaar wil binnenkrijgen is circa 40 stuks, verspreid over geheel Nederland en verspreid over het jaar. Om dit te bewerkstelligen zal op zowel de website van DWHC als van Sovon aandacht gevraagd worden voor knobbelzwanen. Daarnaast zullen o.a. zwanenwerkgroepen en terreinbeherende organisaties worden benaderd.

Inzenden

Voor het onderzoek is het essentieel dat de dieren ‘vers’ zijn, hetgeen betekent dat ze niet langer dan 1 dag dood in het veld liggen en niet zijn ingevroren. De dieren kunnen gemeld worden via de website van DWHC en/of via de website van Sovon, waarbij de inzender dan moet aanvinken dat hij het dier wil laten insturen voor onderzoek.
Na het melden van het dier, wordt contact met de inzender opgenomen en overlegd of het dier wordt opgehaald en wordt instructie gegeven hoe het dier te verpakken. DWHC heeft geen ophaaldienst die het kadaver uit het veld ophaalt, maar wel een koerier die de in plastic zakken verpakte kadavers bij de melder ophaalt. Het is belangrijk dat het kadaver zo koel mogelijk wordt bewaard (maar niet diepgevroren), tot het wordt opgehaald.

Heeft u een verse dode zwaan gevonden?

Laat het ons weten door melding te doen op de website van DWHC via de link Meld hier uw dode dier
Of op de website van Sovon via de knop Melding doorgeven