Verdere versoepeling regels vogelgriepVogelgriep-regiosDe maatregelen in de 3 en 10 kilometer beschermings- en toezichtsgebieden rond de besmette bedrijven blijven nog van kracht. Buiten deze gebieden is de regio-indeling opgeheven. Wel zijn er nog diverse maatregelen van kracht met betrekking tot vervoer van en naar bedrijven met gehouden vogels. Dode wilde vogels mogen, m.u.v. de 3 en 10 kilometerzones rondom besmette bedrijven, weer vervoerd worden.

Vindt u groepen dode (water)vogels bestaande uit 3 of meer verse dode eenden, zwanen of ganzen op dezelfde plaats of 20 of meer dode vogels van andere soorten op één plek, neem dan contact op met de meldkamer van de NVWA (telefoon 045 – 5463188) i.v.m. monitoring van vogelgriep onder wilde vogels.

In de andere gevallen kunt u contact opnemen met DWHC door het formulier ‘meld hier uw dode dier’ in te vullen op onze website.