Griepvirus H10N7 nu ook onder zeehonden in NederlandMaandag 17 nov is door Erasmus MC vogelgriepvirus (Aviaire Influenza type H10N7) vastgesteld onder dode zeehonden in het Nederlandse Waddengebied. Dit is een ander griepvirus dan dat gelijktijdig (zondag 16 nov 2014) onder pluimvee in Nederland en Engeland voor een uitbraak van vogelgriep zorgt.

Afgelopen week was er in Nederland al een toename van het aantal dode zeehonden gezien. Nu is dus bevestigd dat hierbij hetzelfde virus is betrokken als eerder in Denemarken en Duitsland. In de voorgaande maanden was daar namelijk al verhoogde sterfte gezien onder de zeehonden, wat vaak werd veroorzaakt door infectie met dit vogelgriepvirus. Het virus kan een ernstige longontsteking in de zeehonden veroorzaken, in zowel jonge als volwassen dieren.

Betekenis voor populatie Nederlandse zeehonden

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Denemarken en Duitsland wordt verwacht dat ongeveer 10-15% van de gewone zeehonden in de Nederlandse wateren zal overlijden. Voor de zeehondenstand als geheel betekent dit een alleen tijdelijke vermindering in het aantal dieren, de populatie komt hierdoor niet in gevaar.

Gering gevaar voor mensen

Voor mensen wordt dit griepvirus als weinig gevaarlijk beschouwd (laagpathogeen). Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de kans op overdracht naar mensen heel klein, maar niet uitgesloten voor die mensen die intensief in contact komen met zieke of dode zeehonden.

Mensen kunnen wel last krijgen van een geringe oogontsteking, hoesten en soms koorts. Veel mensen zullen geen klachten krijgen na een infectie. Over andere dieren dan de zeehond is nu nog geen informatie bekend, maar tot nu toe zijn er vanuit Denemarken en Duitsland geen aanwijzingen voor ziekte of sterfte onder andere diersoorten dan de zeehond.

Maatregelen

Het publiek wordt geadviseerd zieke en/of dode zeehonden zoveel mogelijk met rust te laten, niet aan te raken en afstand te houden van de dieren. Het Ministerie van Economische Zaken co├Ârdineert de maatregelen in verband met de te verwachten toegenomen aantallen zieke en dode zeehonden de komende tijd. Het RIVM adviseert over de beschermingsmaatregelen die medewerkers betrokken bij de opvang en afvoer van zeehonden moeten nemen. Kustgemeenten en de drie opvangcentra voor zeehonden verzorgen de opvang van zieke dieren en de afvoer van dode dieren.

Zie ook bij

Informatie van RIVM