Antistoffen tegen Schmallenbergvirus bij reeënTerugkoppeling bevindingen:  aanwijzing voor antistoffen tegen Schmallenbergvirus infectie bij reeën

In 2012 is uw aandacht gevraagd voor Schmallenbergvirus infectie bij wilde dieren. Hier de terugkoppeling van resultaten uit 2012.

De vraag

Schmallenbergvirus (SVB) is een orthobunyavirus, dat eind 2011 werd ontdekt. Het veroorzaakt ziekte met als meest opvallende verschijnsel aangeboren afwijkingen bij runderen, schapen en geiten. De ziekte wordt door knutten overgebracht.
De vragen waren:
1) besmet het virus ook wilde dieren in Nederland?
2) heeft de besmetting gevolgen voor het wilde dier?

De aanpak

Om antwoord te krijgen op de eerste vraag is bloed / bloederig vocht afkomstig van reeën getest voor antistoffen tegen SBV door het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad. Het bloed was afkomstig van 29 reeën die in 2012 zijn aangeboden bij het DWHC voor algemeen pathologisch onderzoek. De test om antistoffen aan te tonen was een virus neutralisatie test (VNT). Bij runderen en schapen geldt dat dieren met een VNT-waarde hoger dan 8 en 16 respectievelijk waarschijnlijk besmet zijn of besmet zijn geweest met SBV.

Om antwoord te krijgen op de tweede vraag, is er een oproep gedaan aan het veld om ‘misvormde pasgeboren jonge dieren, volwassen dieren met niet vorderende partus, en dieren met diarree’ te melden en pathologisch te laten onderzoeken. Totaal zijn er tussen januari en juli 2012 acht (8) verdachte reeën voor onderzoek aangeboden. Weefsels hiervan zijn door het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad onderzocht op voorkomen van genetisch materiaal van het virus door middel van een PCR test.

De resultaten

In 15 van de 29 reeën (52%) zijn VNT-waarden van meer dan 16 gevonden; in 5 van de 29 reeën (17%) waren de VNT-waarden 8 of 16; en in 9 van de 29 reeën (31%) waren de VNT-waarden lager dan 8. De kaart geeft de locatie van de reeën in ieder van deze drie test resultaat groepen weer.

In geen van de acht verdachte gevallen uit 2012 is genetisch materiaal van het virus aangetoond in de PCR test.

De conclusies en perspectieven

  1. Het is op basis van de resultaten zeer aannemelijk dat reeën besmet kunnen worden met SBV. Hierbij is er vanuit gegaan dat de VNT-waarden die gelden voor runderen en schapen ook voor reeën gelden. Deze bevindingen uit Nederland liggen in lijn met bevindingen uit België: in december 2011 had de meerderheid van de geteste reeën daar antistoffen tegen SBV (Linden et al, 2012).
  2. Het blijft onduidelijk of de besmetting gevolgen heeft in termen van ziekte en verstoorde voortplanting bij reeën. Ook uit de omringende landen is hierover nog geen informatie.

Daarom blijft de vraag aan het veld om verdachte gevallen te melden en voor pathologisch onderzoek bij het DWHC in te dienen (030-2537925).

kaart met schmallenbergvirus VNT-titer

Referentie
Linden A, Desmecht D, Volpe R, Wirtgen M, Gregoire F, Pirson J, Paternostre J, Kleijnen D, Schirrmeier H, Beer M, Garigliany MM. Epizootic spread of Schmallenberg virus among wild cervids, Belgium, Fall 2011. Emerg Infect Dis. 2012 Dec;18(12):2006-8.