2010 – 2011: Retrospectief onderzoek Q-koorts bij reeënDit project is afgerond. De bevindingen zijn aan de opdrachtgever gerapporteerd en zijn wetenschappelijk gepubliceerd.

De resultaten geven aan dat reeën besmet kunnen zijn met de bacterie Coxiella burnettii (de verwekker van Q-koorts). De eerder gepubliceerde aanbevelingen voor beperking van risico’s zijn dus nog geldig:
De Nederlandse Jager, maart 2010.

Het Project

Van 2007 tot 2010 heerste er een Q-koorts epidemie bij mensen in Nederland. Q-koorts is een ziekte veroorzaakt door een Coxiella burnetii infectie. Op grond van epidemiologische gegevens, wordt de epidemie in verband gebracht met geïnfecteerde melkgeiten bedrijven waar zich abortusstormen voordeden. De voornaamste besmettingsroute voor de mens zou het inademen van met de bacterie besmette stofdeeltjes zijn. Naast mensen kunnen uiteraard ook andere dieren op deze wijze besmet raken.
C. burnetii infecties zijn beschreven bij zoogdier, vogel, reptiel en amfibie soorten, evenals bij teken. Er is nauwelijks iets bekend over C. burnetii infecties bij wilde diersoorten in Nederland.

Jagers en terreinbeheerders wensten meer inzicht in het voorkomen van C. burnetii infecties bij reeën, enerzijds vanwege de mogelijke risico’s voor besmetting tijdens het ontweiden, en anderzijds vanwege de mogelijke effecten op populatie groei.

In eerste instantie zijn daarom opgeslagen serum en weefsel monsters van reeën retrospectief onderzocht op al dan niet aanwezigheid van C. burnetii infectie. In sera is gekeken worden of er aanwijzing is voor antilichamen tegen C. burnetii, en in weefsels of er aanwijzing is voor de bacterie C. burnetii. De tests zijn door het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen UR uitgevoerd.

Dit onderzoek werd gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).