Ranavirus incident in kikkers, Dwingelderveld 2010Persbericht:

28-02-11

Foto: Dick Willems

Foto: Dick Willems

Wetenschappers van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de faculteit Diergeneeskunde hebben voor het eerst in Nederland de Ranavirus sp. infectie bij wilde kikkers vastgesteld. In september 2010 doodde het virus in korte tijd meer dan duizend kikkers in een ven bij Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Een vrijwilliger van RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) ontdekte de dode kikkers. Sectie op deze kikkers door het DWHC toonde dit potentieel dodelijke virus aan. Het ranavirus is niet gevaarlijk voor de mens.

Nieuw in Nederland

Marja Kik, patholoog van het Dutch Wildlife Health Centre, het kennisinstituut over de gezondheid van wilde dieren in Nederland: “Ranavirus infecties kunnen voorkomen bij amfibieën, reptielen en vissen en kunnen massale sterfte veroorzaken. Ranavirussen verspreiden zich gemakkelijk. Daardoor vormen ze een groot risico voor zeldzame en beschermde soorten in de natuur. Omdat er in Nederland niet systematisch naar gezocht is, is het onduidelijk hoe lang ranavirussen zich al in Nederland bevinden, en waar ze mogelijk nog verder te vinden zijn”.

Verspreiding voorkomen

Foto: Dick Willems

Foto: Dick Willems

Annemarieke Spitzen wetenschappelijk onderzoeker bij RAVON: “Dankzij de oplettende houding van een boswachter van Natuurmonumenten en een van onze vrijwilligers, is de aanwezigheid van dit virus in Nederland aan het licht gekomen. Het is onduidelijk hoe het ranavirus in het ven terechtgekomen is en of het virus ook in andere vennen in het nationaal park aanwezig is”. Op advies van het Dutch Wildlife Health Centre en RAVON neemt Natuurmonumenten maatregelen om de kans op verspreiding te verkleinen. Het is van belang dat er snel inzicht komt in het voorkomen van deze virussen elders in Nederland.

Bevestiging diagnose

De diagnose is bevestigd door onderzoekers van de Faculteit Diergeneeskunde in Gent (PCR) en door TiHo Hannover (EM).

Dutch Wildlife Health Centre (www.dwhc.nl)

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) adviseert haar partners bij het maken van beleid aangaande de volksgezondheid en de gezondheid van gedomesticeerde en in het wild levende dieren in Nederland. Het werk van het DWHC bestaat uit pathologisch onderzoek, monitor- en surveillanceprogramma’s, rapportages en het geven van trainingen.

RAVON (www.ravon.nl)

De Stichting RAVON zet zich in voor de bescherming van reptielen,amfibieën en vissen. RAVON geeft voorlichting, adviseert, voert onderzoekuit, beschermt soorten en hun leefgebieden, verzamelt verspreidingsgegevens en heeft twee landelijke meetnetten.