Ranavirus infectie in kleine watersalamander en groene kikkers, Dwingelderveld.Feiten over Ranavirussen: Ranavirus 2011

Ranavirus spp. infectie heeft in september 2010 massale sterfte veroorzaakt onder kikkers uit het groene kikker complex (Pelophylax spp.) in een ven van het Nationaal Park Dwingelderveld. Ook gingen er kleine watersalamanders (Lissotriton vulgaris) dood. Het was de eerste keer dat een dergelijk virus werd aangetoond in Nederland (zie ook het persbericht en wetenschappelijk artikel). Ranavirussen vormen een bedreiging voor amfibieën, reptielen en vissen, door de massale sterfte die ze kunnen veroorzaken en het gemak waarmee ze verspreid kunnen worden door de mens.