Wild zwijn met trichine in Oostenrijkwilde zwijnen in koelcel

Foto: Margriet Montizaan

In april 2014 werd in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland  de rondworm Trichinella aangetroffen bij een geschoten wild zwijn, dat in het kader van het verplichte reguliere onderzoek van geschoten wilde zwijnen was ingeleverd. Nader onderzoek wees uit dat het de soort Trichinella pseudospiralis betrof [1].
Er bestaan meerdere soorten Trichinella, waarvan Trichinella spiralis de bekendste is. Deze soort komt in Europa vooral voor bij tamme varkens en wilde zwijnen. Daarnaast wordt het soms ook bij paarden aangetroffen. Sinds 1926 is de Nederlandse varkensstapel vrij van Trichinella spiralis. Bij in het wild levende dieren (wilde zwijnen en vossen) komt nog wel trichinellose voor, maar dat zijn meestal andere Trichinella-soorten, zoals Trichinella pseudospiralis [3].
Het eten van met Trichinella besmet vlees kan bij de mens trichinellose veroorzaken. Daarom moet het vlees van wilde zwijnen, tamme varkens en paarden*, op Trichinella worden onderzocht, alvorens het vlees in de voedselketen wordt gebracht 2. De laatste grote uitbraken in Italië en Frankrijk werden veroorzaakt door het eten van besmet paardenvlees3.

Meer informatie over trichinellose bij mensen is te vinden op de website van het RIVM

 

* alle voor Trichinella gevoelige (wilde) dieren die in de voedselketen worden gebracht, moeten worden onderzocht. Voor Nederland zijn dat wild zwijn, tam varken en paard.

  1. Paulsen, P. & R. Winkelmayer, 2014. Schwarzwild: aktueller Trichinenfall. Weidwerk  7: 36-37
  2. Verordening (EG) Nr. 2075/2005) van de commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van specifieke voorschriften voor de officiële controles op Trichinella in vlees
  3. RIVM LCI-richtlijn Trichinellose