Een hoog-pathogeen vogelgriep virus van het type H5N6 is aangetoond is op een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen gevonden. “Een eerste genetische analyse laat zien dat het virus niet verwant is aan de zoönotische H5N6 stam, die in Azië circuleert en waar ook mensen ziek van kunnen worden.”  meldt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), dat het virus verder genetisch onderzoekt.

De vondst van hoog pathogeen vogelgriepvirus is reden voor extra alertheid en voorzichtigheid.

In de brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer (d.d. 8 decemer 2017), is te lezen dat: “Onderzoek van wilde watervogels kan extra informatie opleveren over de verspreiding van het vogelgriepvirus in de Nederlandse wilde watervogelpopulatie, Het is daarom van belang dat dood gevonden wilde watervogels onderzocht worden op de aanwezigheid van vogelgriepvirus. Aan Sovon, Rijkswaterstaat en de waterschappen is extra alertheid gevraagd voor gevonden dode wilde vogels. Bij de vondst van meerdere dode wilde vogels op een locatie zullen zij contact opnemen met de NVWA. Ook particulieren kunnen vondsten van meerdere dode watervogels melden bij het Dutch Wildlife Health Centre (https://www.dwhc.nl/meldingsformulier/).”

Melden

Dode wilde (water)vogels kunt u melden op de website van DWHC via het meldformulier of via Sovon meldpunt voor dode vogels. Bij 3 of meer dode watervogels, graag direct contact opnemen met het meldpunt bij de NVWA, tel: 045 – 546 31 88. 

Opruimen

Een veel gestelde vraag is “wie een dood dier opruimt als deze niet kan blijven liggen”. Hier is (helaas) geen algemeen telefoonnummer voor te geven, omdat dit afhangt waar het dode wilde dier ligt:

  • Tuin, balkon, eigen terrein -> eigenaar of beheerder van terrein. Neem bij het verwijderen van een dood dier, altijd de algemene hygiëne maatregelen in acht (dragen van wegwerphandschoenen; wassen van handen met water en zeep, en daarna goed drogen).
  • Lokale weg of – water -> Gemeente of dierenambulance. Sommige gemeenten hebben het opruimen van dode dieren uitbesteed aan de dierenambulance.
  • Provinciale weg -> Provincie
  • Provinciaal water -> Waterschap (klik hier om het waterschap te zoeken https://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap/)
  • Rijks water of (auto)snelweg -> Rijkswaterstaat (0800 8002).
  • Langs het spoor -> Prorail (0800 77 67 245)

Andere mensen worden aangeraden contact met dode (water)vogels en hun uitwerpselen zo veel mogelijk te vermijden.

Laatste nieuws en protocollen
Het laatste nieuws van de Rijksoverheid is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws

Informatie van de NVWA over vogelgriep, zoals alle protocollen, is te vinden op: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding

Daar is ook de handleiding voor medewerkers van de Dierenambulance, de Dierenbescherming en overige organisaties die worden ingezet bij het ophalen, verpakken en vervoeren van de kadavers van wilde (water)vogels tijdens uitbraken te vinden : https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding/documenten/dier/dierziekten/vogelgriep/protocollen/handleiding-voor-het-opruimen-van-dood-gevonden-wilde-watervogels