Update egelonderzoek 24 juni 2020Bij één egel is nu de bacterie Corynebacterium ulcerans vastgesteld. Het vinden van deze bacterie betekent echter niet dat daarmee de oorzaak van de huidafwijking is gevonden. Zo kunnen andere onderliggende factoren zijn die de huidafwijking veroorzaken waardoor de bacterie kon binnendringen.
Dit moet nog verder worden uitgezocht. Of ook andere egels besmet zijn met deze bacterie, wordt nog onderzocht.

Behandeling egels

Bij egels met huidafwijkingen moeten de wonden dagelijks worden schoongemaakt. Deze egels kunnen worden behandeld met een antibioticum. De bij de egel gevonden Corynebacterium ulcerans is gevoelig voor alle gangbare antibiotica.

Voorzorgsmaatregelen bij het opvangen en verzorgen van egels

De gevonden bacterie Corynebacterium ulcerans is zoönotisch. Deze bacterie kan bij de mens difterie veroorzaken. Gezien het feit dat in Nederland de mensen tegen zijn gevaccineerd, is het risico op humane infectie klein.

Volgende voorzorgsmaatregelen zijn aanbevolen bij de opvang en verzorging van egels in een opvangcentrum (adviezen overgenomen van Belgisch Agentschap voor Natuur en Bos met aanpassing voor Nederland):

  • Iedereen die contact heeft met egels moet correct gevaccineerd zijn tegen difterie. Meer informatie over herhalingsinentingen is te vinden op: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/difterie; https://www.rivm.nl/difterie en de websites van de GGD’s.
  • Mensen met verzwakte afweer mogen geen contact met egels hebben.
  • Wanneer iemand na contact met egels tekenen van ziekte vertoont (bijv. huidletsels) moet dit steeds aan de huisarts gecommuniceerd worden.
  • Het verzorgen van egels en het reinigen van hun verblijf moet steeds met handschoenen gebeuren. Na elk contact worden de handen grondig gewassen, ontsmet en gedroogd.
  • De bakken waarin de egels worden gehouden, en de voeder- en drinkbakjes, worden regelmatig grondig gereinigd, ontsmet, nagespoeld met water en goed gedroogd.

Het is belangrijk verspreiding van infecties binnen een opvangcentrum, tussen egels maar ook naar andere dieren toe, te vermijden. De Corynebacterium ulcerans bacterie kan waarschijnlijk lang overleven in de omgeving.

Eerdere berichten m.b.t. egelonderzoek:

Update egelonderzoek: geen aanwijzingen voor Covid-19 en zere bekjes ziekte

Egels met huidaandoening

Overzicht met alle DWHC berichten over de egel