Update egelonderzoek: geen aanwijzingen voor Covid-19 en zere bekjes ziekteDe eerste testresultaten van het onderzoek naar de oorzaak van de egelziekten zijn bekend. Hoewel de oorzaak nog niet is gevonden, worden nu drie ziekteverwekkers uitgesloten.

Geen SARS-CoV2 (Covid-19-infectie)

Ook al passen de symptomen van de huidaandoeningen in zijn geheel niet bij Covid-19, toch is voor de zekerheid hierop getest door het RIVM. De testuitslagen waren negatief.

Geen Orf en geen MPV

Het RIVM test de egels op een aantal zoönotische virussen die er om bekend staan om blaasjes of zweertjes te veroorzaken.
Orf (ecthyma contagiosum) is een virusinfectie die wordt veroorzaakt door een parapoxvirus. Deze ziekte kan bij schapen en geiten, maar ook bij mensen, een huidaandoening veroorzaken. Bij schapen is deze ziekte ook bekend als de ‘zere bekjes’ lammerziekte.
MPV staat in dit geval voor Monkey Pox Virus. Dit is een orthopoxvirus.
De test-uitslagen voor Orf en MPV waren negatief.

Klik hier voor overzicht met DWHC berichten over de egel.