Tsjechië: update Afrikaanse varkenspest in wilde zwijnenEind juni 2017 werd bekend dat bij twee wilde zwijnen (Sus scrofa) uit de Tsjechische regio Zlin Afrikaanse varkenspest (AVP) was aangetoond. Naar aanleiding van deze vondst zijn diverse maatregelen genomen, waaronder het intensief zoeken naar dode wilde zwijnen. In de periode van 26 juni tot 26 september zijn in totaal 201 dode wilde zwijnen gevonden en geborgen. Bij ongeveer de helft (105 dieren) werd AVP vastgesteld.

De populatiegrootte wordt geschat op 3.000 – 4.000 dieren. In het kerngebied is een jacht- en voerverbod afgekondigd. Het gebied is ingerasterd met een zogenaamd reukgordijn (“Duftzaun”) en een electrisch raster.

Tot nu toe zijn in de gordel rondom het afgezette kerngebied nog geen dode wilde zwijnen gevonden met AVP. In deze gordel worden de wilde zwijnen, afhankelijk van geslacht en leeftijd, intensief bejaagd. Deze dieren worden op AVP getest, tot nu toe waren ze allemaal negatief voor AVP.

Overig Oost-Europa

In de andere Oost-Europese landen met AVP werden in september (tot 26-9-2017) in totaal 232 dode wilde zwijnen gevonden met AVP (Litouwen 128, Letland 53, Estland 19 en Polen 32). Over de situatie in Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland is geen duidelijkheid.
In Roemenië is AVP (nog) niet bij wilde zwijnen vastgesteld, maar wel bij gehouden varkens aan de grens met Hongarije en Oekraïne.

Preventieve maatregelen

Het is moeilijk om AVP in een wilde zwijnenpopulatie te bestrijden en een uitbraak bij gehouden varkens heeft vergaande gevolgen voor de varkenssector. Vandaar dat het zeer belangrijk is om een introductie van het virus in Nederland tegen te gaan. Zie voor besmettingsroutes en preventieve maatregelen het bericht ‘Afrikaanse varkenspest bij twee wilde zwijnen in Tsjechië aangetoond’.

Bron: radar bulletins juli, augustus en september 2017 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV.