Sterfte onder reeën: geen eenduidige oorzaakIn 2022 zijn tot half juni 15 reeën binnengekomen. Er is geen sprake van een eenduidige ziekteverwekker die als oorzaak van de sterfte kan worden aangeduid. In België werden dit voorjaar meerdere reeën met diarree gemeld. Van de meldingen die bij DWHC binnenkwamen, hadden slechts enkele dieren diarree.
Diarree bij reeën in het voorjaar is iets dat ieder jaar voorkomt: de darmen en magen moeten weer even wennen aan het eiwitrijke voedsel.

Bij vier reeën werden rode lebmaagworm aangetroffen, waarvan er drie ook nog longwormen hadden. Bij acht reeën werden longwormen aangetroffen, waarvan een deel ook andere parasieten had, zoals darmwormen en/of rode lebmaagwormen, en/of keelhorzels.

Vier reeën hadden diarree waarbij weliswaar darmwormen die een verklaring voor diarree zouden kunnen zijn, maar er waren ook reeën met een vergelijkbaar aantal wormen die geen diarree vertoonden.

En bij een paar reeën is het onduidelijk waarom ze in slechte conditie waren, of wat de oorzaak was van het afwijkende gedrag. Misschien dat het aanpassen van de maag en darmen aan vers eiwitrijkvoedsel een rol speelde. En afwijkend gedrag kan ook veroorzaakt worden door het sterfproces.

Eind vorig jaar kwamen ook uit meerdere delen van het land meldingen van reeënsterfte. De sterfte werd bij de toen onderzochte zeven reeën voornamelijk door longwormen veroorzaakt.