Oorzaak vallende muizen in HommertsHet ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga heeft, samen met een stagiair van Van Hall Larenstein,  de oorzaak gevonden van de muizensterfte vorig jaar in Hommerts (Friesland).

Vanaf juni 2019 werden in het aquaduct bij Hommerts vele dode veldmuizen gevonden.  Het totaal van de dagelijkse tellingen door de provincie in de periode tussen half juni en half november 2019 kwam uit op zo’n 800 dode veldmuizen, met een grote piek eind juni en een kleinere begin augustus. Het aantalsverloop van de dode veldmuizen week sterk af van het normale populatieverloop voor deze periode van het jaar. Er moest dus een andere oorzaak zijn. Er werden meer dode mannelijke dan vrouwelijke veldmuizen gevonden, hetgeen duidt op verhoogde concurrentie. Dit komt zeer waarschijnlijk door een verhoogde populatiedruk (veldmuizenuitbraak)

De eerste piek viel samen met met maaien van graslanden nabij het aquaduct. De tweede piek viel samen met het onderwater zetten (inundatie) van de graslanden in de omgeving. Een deel van de muizen zal verdronken zijn of opgegeten, een deel zal zijn gevlucht.

Waarom dan alleen sterfte in dit aquaduct?

Negen aquaducten in Friesland hebben een opstaande rand waarlangs muizen eventueel naar beneden kunnen vallen, waarvan er twee gelegen zijn in het muizenuitbraakgebied. Eén hiervan heeft geen opstaande rand langs de muur en dat is het aquaduct in Hommerts. De muizensterfte in het aquaduct is dus eenvoudig te vermijden door een opstaande rand langs de muur aan te leggen.

Lees het uitgebreide verslag van het onderzoek op Nature Today .

Bronnen:

Nature Today: Oorzaak gevonden van vallende muizen in het aquaduct bij Hommerts (Fryslân)

Altenburg & Wymenga: Vallende muizen?