NVWA/WBVR: Bij dode Kanoeten in het Waddengebied is vogelgriep vastgesteld.Half december werden enkele honderden dode Kanoeten (Calidris canutus) aangetroffen op Schiermonnikoog en in Oost-Groningen. Het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit enkele Kanoeten onderzocht. In de onderzochte vogels is H5N1 vogelgriepvirus vastgesteld. Vermoedelijk gaat dit om de hoogpathogene variant, maar dat wordt nog nader onderzocht.

Dode Kanoet. Foto: Kees van Oers (NIOO-KNAW)

De Kanoet is een strandloper die in Nederland bijna alleen in het Wadden- en Deltagebied verblijft. Daar leven ze veelal in grote groepen. In het binnenland komen ze heel weinig voor. Tijdens de omvangrijke vogelgriepuitbraak van een jaar geleden zijn er eveneens veel dode Kanoeten gevonden in de (Duitse) Waddenzee. En later volgden ook meldingen van de Britse eilanden en uit Frankrijk. Toen werd eveneens vogelgriep vastgesteld, namelijk een hoogpathogene variant van het subtype HPAIV H5N3.

Het gehele bericht over de Kanoeten in het Waddengebied is te lezen op de website van WBVR:

Bij Waddenzee aangespoelde dode Kanoeten is vogelgriep geconstateerd – WUR