Situatie m.b.t. hoog-pathogene vogelgriep in Nederland en EuropaMomenteel circuleert opnieuw hoog-pathogene vogelgriep in Nederland en elders in Europa.

Europa

In de november uitgave van het Radar-bulletin van het Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV en Friedrich Loeffler Institut is te lezen dat het aantal uitbraken van hoog-pathogene vogelgriep in Europa is toegenomen ten opzichte van oktober.

In november is het aantal HPAI uitbraken bij gehouden vogels verdubbeld en het aantal gevallen bij wilde vogels verviervoudigd ten opzichte van de vorige maand.
Momenteel circuleren 4 verschillende HPAI stammen in Europa. HPAI H5N1 komt het meeste voor en werd in oktober en november in 20 van de 24 landen aangetoond. Van H5N1 circuleren meerdere genotypen.
In 7 landen, waaronder Nederland, werd ook HPAI H5N8 vastgesteld. Vooral in Groot-Brittannië is de H5N8 nog wijdverbreid: hier hadden 50 wilde vogels H5N8 tegen 42 wilde vogels met H5N1. Daarnaast werd in Groot-Britannië HPAI H5N5 bij een wilde vogel aangetoond en werd HPAI H5N3 gevonden bij een wilde vogel in Duitsland.

Nederland

In Nederland waren in oktober en november 8 uitbraken bij gehouden vogels (alle H5N1) en 33 wilde vogels met HPAI, waarvan 32 met H5N1 en 1 met H5N8 (Bron: Radar Bulletin). De NVWA heeft op haar website zowel een overzichtskaart waarop te zien is waar in Nederland besmette dode wilde vogels zijn gevonden (Kaart met vogelgriep besmette dode wilde vogels | Vogelgriep in Nederland 2021 | NVWA), als een pagina met een kaart van meldingen dode wilde vogels (Kaart meldingen dode wilde vogels | Vogelgriep in Nederland 2021 | NVWA)

Hygiëne maatregelen

Let op: raak dode vogels niet aan.

Vogelgriep is een zoönose (ziekte mogelijk overdraagbaar van dier op mens). De omgang met dode wilde vogels vergt daarom de nodige hygiënemaatregelen.  Op de website van de NVWA staat een handleiding voor medewerkers van de Dierenambulance en de Dierenbescherming voor het  opruimen voor dood-gevonden wilde watervogels.

Zie voor meer informatie over het melden van vogelsterfte het bericht “aandacht voor vogelgriep” : https://www.dwhc.nl/dode-vogels-melden/

Bronnen:
Radar Bulletin November 2021 (29.10. – 25.11.2021) van BLV / FLI.
NVWA

Foto banner smienten: Roy Slaterus